UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
02.03.2006

VTT:n laskentamalli helpottaa julkista sektoria valitsemaan ulkoistettavat toiminnat

VTT:n ja tamperelaisyliopistojen johdolla on kehitetty laskentamalli, jonka avulla julkinen sektori voi nykyistä perustellummin valita ulkoistettavat osatoimintonsa. Malli kuvaa toimintojen yksikkökustannusten kehittymistä ilman ulkoistamista ja ulkoistettuna.

VTT:n ja tamperelaisyliopistojen yhdessä kehittämä laskentamalli helpottaa julkista sektoria valitsemaan kannattavimmat keinot ydintehtävää edistävien osatoimintojen kehittämiseksi joko omana työnä tai ulkoistamalla. Tuotantotoiminnan yksikkökustannusten käyttäytymisen laskentamalli on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Aiemmilla ulkoistamismalleilla on julkisella sektorilla kyetty vain heikosti arvioimaan ulkoistamisen mahdollisia etuja.

VTT:n laskentamalli paljastaa myös syyt ajan mukana muuttuviin yksikkökustannuksiin, mikä helpottaa päätöksiä pitää tietyt osatoiminnot omana ja ulkoistaa muut. Kansainvälisten tutkimusten mukaan erityisesti puolustustoimialalla on ollut vaikeuksia luokitella oman toiminnan kustannuksia, mistä on seurannut myös vaikeus arvioida etukäteen osatoimintojen kustannuksia ulkoistettuina.

VTT, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen Puolustusvoimat käyttivät uutta tuotantotoiminnan ulkoistamismallia puolustusvoimien kuljetus- ja panssarivarikkojen kunnossapidon ja varaosatoiminnan logistiikan tehostamisen suunnitteluun. Laskentamallilla selvitettiin nykytoimintojen kustannusrakenne, oman toiminnan ja mahdollisesti ulkoistettavan toiminnan kustannukset ajan kuluessa sekä arviot ulkoistettuina tuotettavien palvelujen riskeistä sekä rauhan että mahdollisen kriisin aikana.

Mallin perusteella puolustusvoimille luotiin menetelmät, joilla se pystyi arvioimaan oman toiminnan kehittämistavoitetta ja mahdollisten kunnossapitokokonaisuuksien ulkoistamisen kannattavuutta. Tutkimus kattoi valtakunnallisesti toiminnot, joiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja ja joissa toimii noin 300 sotilas- ja siviilihenkilöä.

Tulosten mukaan puolustusvoimien kunnossapitotoimen hallintorakenne on raskas, ja se perustuu vuosikymmeniä sitten määriteltyihin uhkakuviin. Ulkoistamisen arvioinnissa tuli esille päähaasteet: työntekijöiden työsopimus- ja eläkeasiat ns. liikkeen luovuttamisperiaatetta noudatettaessa sekä se, että nykyisin toiminta on arvonlisäverotonta kun taas yksityisellä se olisi arvonlisäverollista.

Tutkimuksessa Puolustusvoimat analysoi osatoimintojensa kustannusrakennetta harvinaisen syvällisesti. Analyysi pystyttiin tekemään ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla ripeästi, ja se on jo johtanut julkiseen tarjouspyyntöön kunnossapito- ja varaosatoimintojen hoitamisesta yksityisenä toimintona. Tavoitteena on kustannusten pienentäminen ja strateginen kumppanuus yksityissektorin edustajan kanssa sekä rauhan että mahdollisen kriisin aikana. Puolustusvoimat pyrkii joka tapauksessa tehostamaan toimintojaan ilman ulkoistamista tai osittain tai kokonaan ulkoistettuna.

Lisätietoja:


Harri Kulmala

VTT
Harri Kulmala, erikoistutkija
Puh. 020 722 3305
harri.kulmala@vtt.fi

Puolustusvoimat
Timo Kakkola, everstiluutnantti
Puh. (09) 1812 2550

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]