UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
16.2.2000

Työympäristö hyväksi uudella tavalla

video

Työpaikkojen sisäilman epäpuhtaudet ja muut haitat voidaan nykyisin selvittää aiempaa paremmin: uusi mittalaitteisto kerää tiedot pölyn, kaasun, höyryn, melun, tärinän tai mm. vedon määristä ja samanaikaisesti videokuvalla talletetaan työvaiheet. Laitteisto sopii myös mm. fyysisen kuormituksen ja sydämen sykkeen selvittämiseen työvaiheittain.

Työympäristön haitalliset ominaisuudet rekisteröi työntekijän pieni mittalaite. Ominaisuuksia kuvaavat tiedot siirtyvät langattomasti laitteiston tietokantaan, ja samalla laitteisto ohjaa työvaiheet kuvaavaa videokameraa.

Tietokannan mittaustietojen luokittelu mahdollistaa monipuolisen ilman epäpuhtauksien ja haittojen analysoinnin työvaihekohtaisesti. Laitteisto helpottaa työpaikan asiantuntijoita kehittämään taloudellisia ja helposti toteutettavia ratkaisuja altistumisten vähentämiseksi. Menetelmän ovat kehittäneet Työsuojelurahasto ja VTT Automaatio.

Uudella laitteistolla saatavia tuloksia hyväksi käyttäen voidaan vähentää työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi laitteistoa voidaan käyttää mm. puhtautta edellyttävien tuotantotilojen hiukkasmittauksiin.

Laitteistoa apuna käyttäen kansainväliset työhygienian ja tuotannon asiantuntijat ovat VTT:n ja Tampereen aluetyöterveyslaitoksen kanssa kehittäneet toimintamallin altistumisen selvittämiseksi. Mallin avulla työpaikoille saadaan uutta tietämystä terveestä ja puhtaasta työympäristöstä. Mallia on testattu yhteensä yhdeksällä työpaikalla Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Arto Säämänen, puh. (03) 316 3253.

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]