UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
09.02.2004

VTT helpotti järjestelmien käyttöönottoa
Pk-yrityksiin lisää tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmillä

Pk-yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmiä laiskasti erityisesti hankinta-, tuotanto- ja varastotoimintojen ohjaukseen. VTT on kehittänyt menetelmiä, joiden avulla pk-yritykset voivat kuitenkin tehostaa järjestelmien käyttöä. Menetelmien kehitystyö on tehty 16 yrityksen ja yhteisön kanssa näiden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä.

Yli puolet pk-yrityksistä käyttää nykyaikaisia yrityksen toiminnanohjauksen menetelmiä. Kaikista yrityksistä menetelmiä käyttää 75 prosenttia.
Lähde: VTT
VTT tutki ns. Hanska-hankkeessa toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP-järjestelmä, Enterprice Resource Planning System) kooltaan 10–200 työntekijän yritysten kanssa. Muutamassa tutkitussa yrityksessä havaittiin jo alkuvaiheessa, että yritykset aikoivat ottaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ilman riittäviä yrityksen perusrakenteiden määrittelyjä. Näiden yritysten oli aluksi kuvattava tarkemmin yrityksen avaintuotteet, tehtävät ja tekijät sekä näiden vuorovaikutussuhteet.

Yrityksen kannattaa hankkia toiminnanohjausjärjestelmä tehostaakseen omaa liiketoimintaansa. Yli 60 prosenttia pk-yrityksistä onkin hankkinut järjestelmän, mutta suuri osa niistä käyttää sitä vain myynnin tukemiseen sekä palkka- ja taloushallintoon. Tutkimuksen mukaan yritykset voivat tehostaa merkittävästi liiketoimintaansa, kun ne alkavat käyttää toiminnanohjausjärjestelmää myös hankinta-, tuotanto- ja varastotoimintojen ohjaamiseen.

VTT totesi Hanska-hankkeen yritysten kanssa, että kun yrityksen perusrakenteet tehdään selkeiksi, samalla selkeytyvät yrityksen oman toiminnan pelisäännöt. Siten yrityksessä aletaan laajasti ymmärtää yrityksen toimintaa, siitä pystytään keskustelemaan kattavasti ja toiminnan kehittämisedellytyksen paranevat. Sen jälkeen yrityksessä pystytään perustellusti vertaamaan kaupallisesti tarjolla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä, räätälöimään järjestelmä omalle yritykselle, ja yrityksen avainhenkilön on helppo syöttää järjestelmään sen edellyttävät yrityksen perustiedot.

Yritykset ja VTT käyttivät yrityksen perusrakenteiden kuvaukseen prosessimallintamisen menetelmiä. Perusrakennekuvaus helpottaa myös yrityksen toiminnan esittelyä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, ja sen avulla voidaan kouluttaa työntekijöitä uusiin, tehokkaisiin toimintatapoihin. VTT valmistelee parhaillaan julkaisua, "keittokirjaa", jossa esitellään Hanska-hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia käyttämistään prosessimallintamisen menetelmistä ja näiden menetelmien avulla saaduista yritysten perusrakennekuvauksista.

Hanska-hankkeen arvo oli 1,9 miljoonaa euroa ja se kesti kolme vuotta. Hankkeen rahoittajina olivat Tekes, työministeriön Työelämän kehittämisohjelma sekä Työsuojelurahasto. Siihen osallistuivat Incap Electronics, Laihon Sähkö Oy, Liinos Oy (nyk. Visma ASA), Medivire Työterveyspalvelut Oy, Pisla Oy, Salok ostokunta, Sarlin Furnaces Oy, Sähkö R. Lehmus Oy, Sähkösinssi Oy, Teknikum Oy, Teknikum Sekoitukset Oy, Teräskomponentti Ky, Turun kaupungin terveystoimi, Turun Seudun Sähköasennus Oy, Turun yliopistollinen keskussairaala ja Viitapuu Oy.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Magnus Simons, erikoistutkija
puh. (09) 456 6528
magnus.simons@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]