UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
07.12.2004

ICT Turun johdolla kehitetään autoilijalle turvallista etenemistä helpottavia tietietopalveluja

ICT Turku Oy koordinoi Suomen osalta työtä, jossa eurooppalaiset kartta- ja liikennealan huippuosaajat kehittävät autoilijoille uusia palveluja. Lähivuosina ammatti- ja yksityisautoilijat saavat ajon aikana ajantasaiset tiedot suunnittelemansa reitin liikenne-esteistä ja -häiriöistä sekä hankalista keliolosuhteista. Siten kuljettaja voi halutessaan muuttaa nopeasti reittiään ja edetä mahdollisimman tehokkaasti kohteeseensa.

Lähivuosina ammatti- ja yksityisautoilija saa jo ajoreittiä suunnitellessaan mobiililaitteeseensa tuoreen tiedon mahdollisesti liikennettä haittaavasta lähiseudun onnettomuudesta, ruuhkasta tai mm. huonosta kelistä.
Korkearesoluutiokuva (991 Kt)
Kuva: Tapio Kalliomäki

ICT Turku, GenimapAffecton, TeliaSonera ja Tieliikelaitos kokeilevat kehitettäviä uusia tietietopalveluja aluksi Turku-Muurla-moottoritieosuudella. Tuloksia verrataan vastaavaan kokeiluun, jonka tekevät Italiassa kehityshankkeen sikäläiset osapuolet.

Turku-Helsinki-moottoritie on hyvä kokeiluympäristö, koska sen varrella on jo nykyisin uusinta liikenteen ja keliolojen seurannan sekä liikenteen ohjauksen laitteistoa: antureita, videokameroita ja etäohjattavia liikennemerkkejä ja tiekaistaportteja. Tiellä on runsaasti sekä raskasta että kevyttä ajoneuvoliikennettä, ja valmistuttuaan tämä nopea moottoritie sisältää myös useita tunneleita.

ICT Turun koordinoimassa osuudessa kehitetään palveluja, joilla ammatti- ja yksityisautoilijat saavat uudenlaisia tietoja ajon aikana. Uudet palvelut yhdistävät onnettomuusestetiedot ja keli- ja mm. ruuhkavaroitukset ajantasaiseen karttatiedostoon, ja varoitukset näkyvät välittömästi ajoneuvon mobiilipäätelaitteessa. Kuljettaja saa ehdotuksia hyvistä kiertoteistä ja hän voi oman tarpeensa mukaan reagoida nopeasti ja muuttaa senhetkisen etenemisreittinsä parhaaksi mahdolliseksi. Näin ajoneuvot etenevät nykyistä turvallisemmin ja aikataulujensa mukaisesti ja haitat äkillisistä liikennehäiriöistä pienenevät.

Tässä HIGHWAY-hankkeeksi nimetyssä työssä luodaan yhteiseurooppalaisia uusia tiepalveluja. Ammattiautoilijat hyödyntänevät niitä parhaiten heille suunnitelluilla integroiduilla ajoneuvonavigaattoreilla. Jo lähivuosina myös yksityisautoilijoiden ns. aikaiset omaksujat alkanevat käyttää hankkeessa kehitettäviä tietietopalveluja kuluttajien käyttöön tarkoitetuilla oman ajoneuvon paikantavilla GPS-GPRS-pohjaisilla mobiililaitteilla.

Suomessa suhteellisen harvaan asuttuna maana on perusteltua olettaa, että moottoriajoneuvoilla liikkuville on järkevää kehittää ajoneuvoon mobiilisti välittyvää ajantasaista kartta- ja tietietopalvelua – ei niinkään koko maata kattavaa etäkäyttöisten tienvarsiopasteiden verkostoa.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Timo Huttunen, projektipäällikkö
p. (02) 410 1673, 040 719 2335
timo.huttunen@ictturku.com

Jussi Kiuru
Tieliikelaitos
Jussi Kiuru, projektipäällikkö
puh. 0400 605 794
jussi.kiuru@tieliikelaitos.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]