UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
Staattinen sähkö kuriin työpaikoilla 5.5.2000

staattinen sähkö

Elektroniikka- ja kemianteollisuudessa halutaan pienentää jatkuvasti lisääntynyttä staattisen sähkön purkauksesta aiheutuvaa vaaraa.Merkittävä osa siinä on henkilönsuojauksella: hyvillä suojajalkineilla ja –vaatteilla sekä maadoitusrannekkeilla voidaan vähentää elektroniikkakomponenttien vikaantumisriskiä ja henkilöihin kohdistuvia riskejä esimerkiksi räjähdysvaarallisessa kemianteollisuudessa.

Useat yritykset, Työsuojelurahasto ja VTT Automaatio kehittivät systemaattista menettelytapaa staattisen sähkön aiheuttaman vaaran hallitsemiseksi hankkeessa "Staattisen sähkön purkauksien (ESD) aiheuttamien riskien tunnistaminen ja hallinta erilaisissa työkohteissa". Menettelyllä poistetaan riskejä niiden todentamisen ja arvioinnin perusteella. Tavoitteena on aukoton riskien hallinta koko logistisessa tuotantoketjussa.

VTT on selvittänyt usean työpaikan staattisen sähkön riskit eri vuodenaikoina. Lisäksi on selvitetty suojajalkineiden ja -vaatteiden sähköstaattisia ominaisuuksia. Suomalaisella vaatetus- ja jalkineteollisuudella on hyvät mahdollisuudet vastata uusiin, jopa kansainvälisiin tarpeisiin sähköstaattisten suojavarusteiden tuotannossa.

Salme Nurmi

Staattisen sähkön hyvä hallinta lisää turvallisuutta erityisesti kemianteollisuudessa, jossa herkästi syttyviä aineita käsitellään ja kuljetetaan jatkuvasti aiempaa enemmän. Räjähdykset aiheuttaisivat myös tuntuvia kustannuksia tuotannon menetyksinä. Elektroniikkateollisuudessa staattisen sähkön vaaroja on vähennettävä: komponenttien vikaantumisherkkyys on lisääntynyt, koska niiden integrointitiheys on kasvanut ja koko on pienentynyt.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Salme Nurmi, puh. (03) 316 3207 ja 040 560 6603

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]