UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
06.05.2005

VTT:n johdolla eurooppalaisyrityksille maksuton asiantuntija- ja Internet-palvelu markkina-asemien parantamiseen

VTT:n johdolla on kehitetty eurooppalaiselle teollisuudelle palvelu, jonka avulla useat yritykset ovat voineet tehostaa tuotantonsa tai tuotteensa kilpailukykyä. Maksuttomasta Internet-palvelusta teollisuusyritys on saanut aluksi asiantuntija-arvion omista vaikeimmista tuotanto-ongelmistaan. Ongelmien ratkaisu löytyy pitkälti simulointitekniikasta, jonka avulla voidaan jäljitellä havainnollisesti teollisuusyrityksen tuotantoa. Palvelun kautta luotuihin yrityskohtaisiin kehityshankkeisiin sijoitetut pääomat on saatu takaisin keskimäärin 10 kuukaudessa, ja hankekohtainen vuotuinen hyöty on ollut 260 000 euroa. Palvelu toimii yhdeksällä eri kielellä.

VTT:n ohjauksessa ideoitu ja kehitetty, eurooppalaisille teollisuusyrityksille suunnattu palvelu toimii Internetin kautta ja keskittyy simulointitekniikkaan. Simuloimalla voidaan jäljitellä todellista teollisuusyrityksen tuotantoa keinotekoisesti, mutta havainnollisesti. Menetelmällä voidaan aiempaan verrattuna hyvin tehokkaasti ja havainnollisesti suunnitella ja ennakolta kokeilla erilaisten muutosten vaikutusta tuotantoprosessiin ja lopputuotteeseen. Siten yritys voi valita nopeasti itselleen parhaat kehitys- ja muutosratkaisut ja yritys pysyy kansainvälisessä kärjessä.

Palvelua asiantuntija-avun järjestymiseksi ylläpitää vastikään Suomeen rekisteröity Sim-Serv-yhdistys. Siinä on jäsenenä jo yli 70 eurooppalaista simulointialan huippuorganisaatiota. Viime vuonna päättyi 16 kehityshanketta, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kokonaishyöty on 4,2 miljoonaa euroa.

Sim-Serv-yhdistyksen simulointipalvelun laaja tietosisältö on pääosin englanninkielistä, mutta esimerkiksi toiminnan arviointipalvelu on saatavissa yhdeksällä eri kielellä. Yritys sopii maakohtaisen palvelutahon kanssa yksilöllisen kehittämiskohteensa, ja yhdistys etsii sille eurooppalaisista jäsenistään parhaan kehittämispalvelun toimittajan. Tämä ja yritys sopivat halutessaan keskinäisestä konkreettisesta yhteistyöstä.

Sim-Serv on voittoa tuottamaton yhdistys, jonka Internet-simulointipalvelu-sivustossa käydään nykyisin keskimäärin 4500 kertaa kuukaudessa, ja käyntimäärä on voimakkaassa kasvussa. Yhdistyksen tavoite on pitää tulevaisuudessakin yrityksen kehityshankkeeseen sijoittaman pääoman takaisinmaksuajan enintään vuodessa. Yhdistys auttaa yritystä myös johtamaan ja valvomaan tilaamansa kehittämistyön suorittamista ja lopuksi arvioimaan kehittämishankkeen tuloksen.

Simulointipalvelun kehittämistyön rahoittivat EU, VTT, SDZ GmbH Saksasta ja City University of London Englannista. Lisäksi työhön osallistuivat merkittävästi Sim-Serv-yhdistyksen jäsenyritykset, jotka myös ylläpitävät ja tuottavat sisältöä Sim-Serv-sivustolle.

Palvelulinkki ja lisätietoja: www.sim-serv.com

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Jean-Peter Ylen, erikoistutkija
puh. 020 722 6757, 040 507 7474
peter.ylen@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]