UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
03.08.2005

Rakennusvirheet vähenevät ja rahaa säästyy
VTT:n kehittämän toimintamallin avulla rakennuksesta varmemmin tilaajan vaatimusten mukainen

VTT on kehittänyt rakennusalalle toimintamallin, jonka avulla rakennukselle asetettavat vaatimukset saadaan toteutumaan nykyistä paremmin. Mallilla linkitetään ensi kertaa toisiinsa rakennukselle asetettavat vaatimukset ja rakennuksen suunnittelutiedot. Näin voidaan ehkäistä rakennusvirheiden syntymistä. Rakennus myös valmistuu nopeammin, koska muutos-, korjaus- ja jälkiasennustyöt vähenevät.

Rakennusteollisuus RT ry:n johtaja Jukka Pekkanen (vas.) ja VTT:n johtava tutkija Arto Kiviniemi ovat perehtyneet rakennusprojektien vaatimusten hallintaan.
Korkearesoluutiokuva (589 Kt)
Kuva: Katja Eriksson

Kattava rakennusprojektin mallintaminen on kansainvälisesti ainutlaatuista. Mallin suurin hyöty nykyiseen verrattuna syntyy siitä, että rakennukselle asetettavat vaatimukset ja rakennuksen suunnittelu linkitetään ensi kertaa toisiinsa. Keskeistä kehitetyssä mallissa on kuitenkin suunnitelmissa olevien tilojen ja järjestelmien sekä niihin kohdistuvien vaatimusten käsittely itsenäisinä elementteinä. Tällä tavalla voidaan välttää alkuperäisen vaatimuksen poistuminen, jos rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tietty tila tai esimerkiksi toiminto poistetaan. Vaatimusten ja suunnitelmien välisellä linkittämisellä voidaan vähentää nykyisin usein syntyviä suunnitteluvaiheen muutoksista johtuvia rakennusvirheitä, jotka voivat haitata rakennuksen tehokasta käyttöä ja aiheuttaa rakennuksen omistajalle taloudellisia menetyksiä.

VTT:n kehittämästä rakennusprojektin tietoteknisestä mallintamisesta hyötyy rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija ja erityisesti rakennuksen käyttäjät koko rakennuksen elinkaaren aikana. VTT:n toimintamallilla uuden rakennuksen projektitiedot eritellään rakennuksen vaatimuksia, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskeviin tietoihin. Toimintamalli ohjaa käsittelemään rakennuttajan asettamia vaatimuksia tonttiin, rakennukseen, kerrokseen tai tilaan kohdistuvina. Kun arkkitehti suunnittelee tiettyä osaa, malli linkittää automaattisesti esille tämän osan runkorakenteen, valaistuksen ja mm. LVI-ratkaisujen yksityiskohtiin liittyvät tiedot. Malli helpottaa myös nykyisten rakennustuotestandardien hyödyntämistä.

Tietoteknisen toimintamallin avulla tilaaja ja suunnittelija voivat suunnittelun edetessä yhteisesti muuttaa rakennukselle asetettavia vaatimuksia ja dokumentoida muutokset, minkä ansiosta helpottuu suunnittelun aikaisten muutosratkaisujen myöhempi tarkastelu. Nykymenetelmillä suunnitteluvaiheessa tehdyn muutoksen perustelu jätetään usein kirjaamatta ja rakennusvaiheessa saatetaan tehdä muutoksia ilman perusteluja. Tämän puutteen takia valmis rakennus voi poiketa paljonkin alun perin hyväksytyistä vaatimuksista.

Jotta uutta rakennusprojektin tietoteknistä toimintamallia voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti, on seuraavaksi kehitettävä mallin mukaiset tietotekniset ohjelmistotyökalut. Näillä linkitetään toisiinsa käytännössä rakennuksen vaatimus-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotiedot.

VTT:n rakennusprojektin toimintamallin tutkimus- ja kehittämistyön rahoittivat Rakennusteollisuus RT ry, NCC Oy, Pöyry Oy, Skanska Oy ja YIT Rakennus Oy sekä Tekes ja VTT. Käytännössä tutkimus oli VTT:n johtavan tutkijan Arto Kiviniemen väitöskirjatyö, jonka hän teki Stanfordin yliopistossa USA:ssa.

Väitösjulkaisu: http://cife.stanford.edu/online.publications/TR161.pdf

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Arto Kiviniemi, johtava tutkija
puh. 020 722 6814
arto.kiviniemi@vtt.fi
Rakennusteollisuus RT ry
Jukka Pekkanen, johtaja
p. (09) 129 9253, 050 527 6966
jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]