UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
20.11.2003

Puunkäsittelyn sivutuotteista ja muovista säänkestäviä uusiotuotteita
VTT:n kehittämillä puu-muoviyhdistelmillä voi korvata kyllästetyn puun

VTT:n ja yritysten yhdessä kehittämillä menetelmillä eri puulajien purusta ja lastuista sekä erilaisista muoveista voidaan tehdä sekoitteita uudenlaisten puu-muovi-yhdistelmätuotteiden valmistamiseksi. Puu-muoviyhdistelmän eli puu-muovikomposiitin kosteudenkestoon, kovuuteen ja mm. sitkeyteen voidaan vaikuttaa purun, kutteri- ja pintalastujen sekä muovien erilaisilla yhdistelmillä. Tällaisista raaka-aineista tehtävät tuotteet saadaan helposti halutun muotoisiksi ja myös puun luonnollisia värisävyjä korostaviksi design-tuotteiksi.

Paula Sarsama (oik.) ja Conenor Oy:n toimitusjohtaja Markku Vilkki ovat perehtyneet kokonaan kierrätettävän puu-muoviyhdistelmämateriaalin valmistusmenetelmiin.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Kalle Heiska

Maailmanmarkkinoilla on kysyntää puu-muovi-komposiittituotteille, koska useat maat ovat päättäneet rajoittaa nykyisten myrkyllisten puunkyllästeiden käyttöä. Jo ensi vuonna Euroopassa, Japanissa ja mm. USA:ssa tulevat voimaan uudet puunkyllästeiden käyttörajoitukset. Puukuitu korvaa myös vielä nykyisin käytettävää, vaikeasti kierrätettävää lasikuitulujitetta. Puu-muovikomposiitti on hyvin kierrätettävää, ja se voidaan aivan lopuksi myös polttaa kokonaan ja käyttää lämmöntuotantoon.

Puu-muovikomposiitista valmistettuja sahatavaratuotteita käytetään jo yleisesti USA:ssa ulkoterassien ja -katteiden rakentamiseen, ja siitä saadaan esimerkiksi kestäviä koteloita kulutustuotteisiin ja mm. design-tuotteita. Puukuidun osuus lopputuotteesta voi vaihdella 20:stä jopa 90 prosenttiin käytettävästä tuotantomenetelmästä riippuen.

Hyvälaatuista jätepuuta, puunjalostusalan sivutuotteita ja hyvää kierrätysmuoviakin voidaan käyttää puu-muovikomposiitin raaka-aineiksi. Siksi yhdistettävät raaka-aineet ovat edullisia. Ainutlaatuista on uusi tuotantoteknologia, joka voi käyttää hyödyksi jopa tuoretta sahanpurua. Lupaavia olivat myös kokeilut, joissa valmistettiin puu-muovikomposiittia VTT:n kehittämän lämpökäsitellyn puun puruista ja lastuista sekä muoveista.

Puumuovikomposiittituotteisiin käytetään puun purua tai lastua ja muovia. Punaiseen näytteeseen on käytetty puuta 90-, vaalean ruskeaan 70- ja tumman ruskeaan 80-painoprosenttia.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Kalle Heiska

Puu-muovikomposiitin tutkimus- ja tuotekehitystyön rahoittivat useat yritykset, VTT ja Tekes. Työn tekivät VTT, yritykset, Åbo Akademi ja Lahden AMK Muotoiluinstituutti. Jatkoyhteistyön tavoitteena on lujittaa kestävää kehitystä ja yhteistä pohjoismaista osaamista puuteollisuuden kilpailuvaltiksi maailmanmarkkinoille.

Suomalaisen Conenor Oy:n toimitusjohtajan Markku Vilkin mukaan VTT:n johtama yhteistyö vahvistaa puu-muovi-yhdistelmän uskottavuutta puunjalostusteollisuudessa. Tehdyn tutkimuksen tulokset tukevat hyvin alan liiketoiminnan nopeaa aloittamista Suomessa. Vilkin mukaan kysyntää lisää se, että korkean teknologian puutuotteita voidaan alkaa valmistaa kustannustehokkaasti muoviteollisuuden menetelmillä ja pienillä aloitusinvestoinneilla.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Jaakko Raukola, tutkimuspäällikkö
p. (03) 316 3568, 040 527 2684
jaakko.raukola@vtt.fi
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jyrki Mali, erikoistutkija
(09) 456 5553, 040 553 9014
jyrki.mali@vtt.fi
Conenor Oy
Markku Vilkki, toimitusjohtaja
040 753 4605
markku.vilkki@conenor.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]