UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
08.06.2004

VTT:ltä ainutlaatuinen puheeseen perustuva opastusjärjestelmä matkapuhelimeen
Reitin opastuksesta hyötyvät erityisesti näkövammaiset

VTT on kehittänyt ainutlaatuisen, puheella ohjattavan ja ohjaavan opastusjärjestelmän matkapuhelimeen. Järjestelmä helpottaa erityisesti näkövammaisen arkea ja joukkoliikenteen käyttöä, mutta sopii myös näkevän kuluttajan opastamiseen sekä liikkuvaan työhön.

VTT:n kehittämällä menettelyllä näkövammainen saa uudenlaista puheopastusta matkapuhelimella.
Korkearesoluutiokuva (629 Kt)
Kuva: Jussi Hyttinen, J.M.G. Studio Oy

VTT:n kehittämän opastusjärjestelmän etuna on, että se tuo puhekäyttöliittymän normaaliin matkapuhelimeen. Järjestelmä avustaa erityisesti joukkoliikenteen käytössä, mutta sisältää myös lukuisia muita toimintoja ja tietopalveluja.

Opastusjärjestelmä on jatkuvasti yhteydessä julkisiin ja reaaliaikaisiin tietokantoihin: bussi-, juna- ja raitiotiereitteihin ja -aikatauluihin, katutyötietoihin, uutis- ja sääpalveluihin sekä muihin näkövammaisille hyödyllisiin tietoihin. Järjestelmä kykenee matkan suunnittelun lisäksi opastamaan pysäkille, kertomaan kulkuneuvon tulosta ja oikealle pysäkille saapumisesta sekä opastamaan jalankulkureittiä pysäkiltä perille kohteeseen. Näkövammainen pystyy satelliittipaikannusta hyödyntäen myös taltioimaan hyväksi havaitsemansa kävelyreitit muutaman metrin tarkkuudella. Järjestelmä ei korvaa valkoista keppiä eikä opaskoiraa, vaan täydentää niiden käyttöä ja avaa näkövammaiselle uusia mahdollisuuksia.

Tämä VTT:n kehittämä opastusjärjestelmä on parhaillaan koekäytössä. Se hyödyntää jo YTV:n Reittioppaan pääkaupunkiseudun kävely- ja joukkoliikennereittejä, Helsingin kaupungin rakennusviraston katutyötietokantaa ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussiaikatauluja ja -reittejä. Käyttökelpoista tietoa järjestelmään tuovat myös mm. juna-aikataulut ja reaaliaikaiset tiedot kotimaan lähtevistä ja saapuvista lennoista.

Paikannusta hyödyntävä ja puheeseen perustuva palvelu on tulevaisuudessa hyödyllinen myös muille tahoille: yrityksille, seuroille ja yksittäiselle kuluttajalle. Näkevällekin kuluttajalle puheohjatut kyselyt liikkeellä ollessa ovat helppoja.

Teknisesti VTT:n opastusjärjestelmän puhekäyttöliittymä perustuu matkapuhelimessa tehtävään puhesynteesiin ja palvelintietokoneessa tehtävään puheen analysointiin ja tunnistukseen. Puheentunnistus on puhujasta riippumaton. Järjestelmän palvelintietokone hyödyntää Internetissä tarjolla olevia tekstiaineistoja ja tekee tietohakuja eri tietokannoista. Tulokset välitetään käyttäjän matkapuhelimeen. Puhekäyttöliittymä toimii toistaiseksi suomen kielellä. Tärkeimpien opastusjärjestelmässä käytettyjen aikataulu- ja reittipalvelujen tiedot olisivat saatavissa myös englanniksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja: http://www.vtt.fi/tuo/53/projektit/noppa

VTT Tuotteet ja tuotanto
Ari Virtanen, tutkija
Puh. (03) 316 3609, 040 742 7804
ari.virtanen@vtt.fi
Näkövammaisten Keskusliitto
Juha Sylberg, kehittämispäällikkö
Puh. (09) 3960 4020, 050 5965025
juha.sylberg@nkl.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]