UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
13.10.2004

Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishanke on helpottanut piha- ja ympäristörakentamisalan pienyritysten arkea

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin johtama pirkanmaalainen piha- ja ympäristörakentamisen tutkimus- ja kehittämishanke on auttanut ratkaisevasti usean puutuotealan pienyrityksen selviytymistä ja kasvua. Hankkeen avulla alan kuluttajatuotteita valmistavat ja kauppaavat yritykset ovat oppineet markkinoimaan ja verkostoitumaan, ja ne ovat saaneet uutta luottamusta tulevaisuuteen. Parhaimmillaan yritys on saanut liikevaihdon voimakkaaseen kasvuun ja aloittanut vientitoiminnan.

Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeessa tuotteistettiin mm. mattoralli (kuvassa). Se sopii erityisesti piha-alueiden kulkuväylille, ja se on helppo koota ja myös siirtää paikasta toiseen.
Korkearesoluutiokuva (392 Kt)
Kuva: Markku Oikarainen

Tamperelainen Innower Ltd sai TAMKin kehittämishankkeessa avun ainutlaatuisen venelaiturin tuotteistamiseen.
Korkearesoluutiokuva (365 Kt)
Kuva: Markku Oikarainen

Kehittämishankkeeseen osallistuneista yrityksistä moni sai kohtuullista noin 1000 euron perusmaksua vastaan avun yritysesitteiden ja mm. yrityksen www-sivujen tekemiseksi. Olennaisinta apu oli kuitenkin selvitettäessä yritysten kanssa TE-keskusten, ministeriöiden ja EU-rahastojen tukimahdollisuuksia ja suunniteltaessa kehittämisavun hakua. Hankkeen avulla osa yrityksistä verkostoitui ylimaakunnallisesti.

Puutuotealan pienellä, alle 10 työntekijän yrityksellä on voimakas tarve saada käytännöllistä apua muuhun kuin ydintoimintaansa. Pienyrityksen johdon on käytännössä vaikea irrottautua arkisesta päivittäistuotannosta suunnittelemaan markkinointia, tuotekehitystä ja ylipäätään yrityksen ja omaa tulevaisuuttaan. TAMKin 3-vuotisen hankkeen alkuvaiheessa räätälöitiin kehittymissuunnitelma peräti 30 yritykselle. Siihen kirjattiin ne muut kuin yrityksen ydintoimintaan liittyvät kysymykset, joita ratkaisemalla yrityksen toiminta varmistuu ja edistyy.

Esimerkiksi Pyhäjoen Puu Oy toi markkinoille paljolti kehittämishankkeen ansiosta uuden tuotteen, ns. mattorallin. Yritys sai tuotteelle ns. pikkupatentin ja hyvän kauppakanavan Pirkanmaalta. Lisäksi yritys osallistui ensimmäisen kerran ulkomaisille messuille, mikä johti jopa vientikaupan avautumiseen. Yritys on oppinut kysymään ulkopuolista apua, ja se suosittelee muille hakeutumista hyvin kohdistettuihin kehittämishankkeisiin.

Kehittämishankkeen vauhdittamana markkinoille on tuotu muiden yritysten toimesta uudentyyppinen venelaituri ja mm. parvekekalustoja. Hankkeen puolivuotisen loppuvaiheen aikana viimeistellään vielä keskeneräiset yritysosiot. Hanke on jo johtanut muutamaan mm. TAMKin alkurahoittamaan jatkoprojektiin, esimerkiksi jätepuu-sivutuotteen jalostamiseksi uudeksi tuotteeksi. Useat yritykset selvittävät myös mahdollisuutta perustaa piha- ja ympäristörakentamisen alalle ainutlaatuinen yhteinen markkinointi- ja myyntipiste kauppakeskus IdeaParkiin Lempäälään.

TAMKin johtamaan kehittämis- ja osittain myös tutkimushankkeeseen osallistui projektityöntekijöiden lisäksi opiskelijoita liike- ja metsätalouden sekä tekniikan osastoilta. Opiskelijat tekivät useita opinnäytetöitä ja yrityskohtaisia kehittymissuunnitelmia. Hankkeen päärahoittaja oli Pirkanmaan TE-keskus ja rahoitukseen osallistuivat hankeyritykset ja useat kunnat. Hanke sisältyi Euroopan Maaseudun Ohjausrahaston toimintaan, ja se pohjautui vuonna 2000 Pirkanmaalle määriteltyyn puutuotealan kehittämisstrategiaan. Strategiassa piha- ja ympäristörakentaminen todetaan voimakkaasti kehittyväksi liiketoiminnaksi.

Lisätietoja: www.enviga.fi


Kuva: TAMK

Kuva: TAMK

Kuva: Markku Oikarainen
TAMK
Markku Oikarainen, projektipäällikkö
puh. (03) 264 7151, 0400 632 683
markku.oikarainen@tamk.fi
TAMK
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
(03) 264 7613, 050 401 2168
perttu.heino@tamk.fi
Pyhäjoen Puu Oy
Päiviö Nikki, toimitusjohtaja
puh. 040 533 8438
naturalli@luukku.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]