UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
23.08.2004

VTT kehitti edistyksellisiä tärkkelystuotteita teollisuudelle
Uudet raaka-aineet tarjoavat pakkausalalle teknologiahyppäyksen

VTT on kehittänyt perunan ja viljan tärkkelyksestä uusia tuotteita pakkaus-, paperi-, rakennus- ja lääketeollisuudelle. Tärkkelyksestä kehitetyt uudet liimat ja paperinpäällysteet ovat edullisia, kestäviä ja kokonaan kierrätettäviä. Niitä käyttämällä voidaan valmistaa aiempaa keveämpiä pakkaustuotteita. Pakkaus- ja paperiteollisuudelle uudet tärkkelystuotteet ja niiden valmistusmenetelmät ovat suuri edistysaskel. Uusia tärkkelystuotteita voidaan käyttää hyväksi myös lääkeaineissa, sillä niillä saadaan säädettyä lääkeaineiden vapautumista elimistöön.

Perunan tärkkelyksestä on saatu teknologiahyppäys pakkaus- ja liima-alalle.
Korkearesoluutiokuva (757 Kt)
Kuva: VTT

VTT:n kehittämät uudet raaka-aineet tuovat pakkausalalle teknologiahyppäyksen. Tuotteet sopivat myös rakennusteollisuuden liimojen raaka-aineiksi. Uusilla tärkkelystuotteilla korvataan erityisesti nykyisiä keinotekoisia, vaikeasti kierrätettäviä liimojen raaka-aineita.

Aiemmin luonnontärkkelyksestä tehdyt tuotteet ovat olleet erittäin kovia ja hauraita. Lisäksi liimojen kuiva-ainepitoisuus on yleensä ollut vain noin 50 prosenttia, mikä aiheuttaa kuitupohjaisissa tuotteissa, kuten kartongissa, käyristymistä ja kuitujen turpoamista.

VTT:n uusilla menetelmillä alkuperäinen perunan ja viljan tärkkelys pilkotaan eri tekniikoin hyvin pieniksi osasiksi, joita jalostamalla saadaan aikaan uusia tärkkelystuotteita. Näiden tuotteiden ominaisuuksia voidaan säätää monipuolisesti käyttökohteen mukaisesti. Tärkkelystuotteet voidaan edelleen jalostaa 100-prosenttisiksi kuumasulaliimoiksi ja vesidispersioliimoiksi, joiden kuiva-ainepitoisuus on peräti yli 80 prosenttia. Uusilla luonnonmateriaalipohjaisilla liimoilla pakkauksista saadaan keveitä, silti lujuutensa säilyttäviä tuotteita, joilla on hyvät rasvankesto-ominaisuudet. Lisäksi teollisen valmistuksen materiaali- ja energiakustannukset kuten myös ympäristökuormitus pienenevät.

Uudet tärkkelystuotteet ja niiden valmistusmenetelmät on kehitetty VTT:n Rajamäen koetehtaalla teollisuustuotantoon sopiviksi. Tulokset ovat johtaneet kolmeen patenttihakemukseen ja uuden pakkausmateriaalin koetuotantoon teollisuuslaitoksessa. Kehitystyöhön osallistuivat VTT, Tekes, Teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto ja useita teollisuuslaitoksia.

Lisätietoja:


Korkearesoluutiokuva (568 Kt)
Kuva: VTT
VTT Prosessit
Soili Peltonen, ryhmäpäällikkö
p. (09) 133 1413, 040 502 6327
soili.peltonen@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]