UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

13.10.2003

Uutta teknologiaa mm. biomolekyylien tunnistamiseen
VTT:n painokonetekniikalla monikäyttöisiä antureita massatuotantoon

VTT:llä luodaan kertakäyttöisiä, edullisia ja monenlaiseen käyttöön soveltuvia antureita. Mittausanturin toiminta perustuu pieneen biomolekyylihiukkaseen, joka reagoi herkästi hormoneihin, mikrobeihin ja mm. myrkkyihin. Anturi on tarkoitus kehittää valmistettavaksi massatuotantona painokonetekniikalla. Kehitystyössä VTT on verkostoitunut laajasti muihin tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin. Usean uuden korkean teknologian yrityksen odotetaan syntyvän kehitystyöhön liittyen.

Orion-yhtymä Oyj Orion Diagnostican kehitysjohtaja, Suomen diagnostiikkaklusterin puheenjohtaja Jouko Haapalahti odottaa uuden bioanturin ja siihen liittyvän tiedonsiirron kehitystyön houkuttelevan perustamaan alalle Suomeen 5–10 uutta yritystä.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Orion-yhtymä Oyj Orion DiagnosticaElintarvike- ja prosessiteollisuudessa, terveydenhuollossa ja ympäristöanalytiikassa tällaisille, nykyisiin bioilmaisumenetelmiin verrattuna hyvin edullisille antureille on nähtävissä valtava hyötykäyttö. Massatuotanto perustuu siihen, että biomolekyyli ja sen muutoksia ilmaisevat hyvin pienet osat voidaan tehdä käyttäen perinteistä painokonetekniikkaa. Anturissa aiheutunut mitattava muutos voidaan lukea optisesti tai sähköisesti. Samaa painokonetekniikkaa käyttäen on tarkoitus saada aikaan pakkausalan tuotteissa käytettäviksi erilaisia optisesti luettavia ja "näkyviä" sekä elektronisia komponentteja.

Ensimmäiseksi uudella painotekniikalla valmistetaan mittausanturia, joka helpottaa sydämen vajaatoiminnan toteamista. Sydämen vajaatoiminnasta aiheutuu tiettyjen hormonipitoisuuksien muutoksia, joihin kehitettävät biomolekyylianturit reagoivat.

Suomen diagnostiikkaklusterin puheenjohtaja, Orion-yhtymä Oyj Orion Diagnostican kehitysjohtaja Jouko Haapalahti sanoo, että terveydenhuollon tuotteissa biomolekyylitunnistus on vaativaa. – Haasteina on parantaa biotunnistuksessa syntyvän signaalin siirtoa ja mm. löytää sopivat olosuhteet biomateriaalien lämmönkestävyyttä ajatellen. Oulun seudulla aihealueella on kansainvälisesti vahvat, poikkitekniset bio- ja optoelektroniikan osaamiset, ja jos seuraavatkin kokeilut onnistuvat, voi syntyä uusia yrityksiä ja ehkä jopa satoja uusia työpaikkoja pitkällä aikavälillä. Minusta Suomessa on erittäin suuret mahdollisuudet myös biotekniikan ja langattoman tietoliikennetekniikan yhteiskäytölle, Haapalahti sanoo.

Riskisijoittajat pitävät painettavan mikro- ja nanoteknologian alaa lupaavana. – Sijoittajat ovat valmiit ottamaan riskejä, alan varhaisen vaiheen teknologian edistämiseksi. Alan kehitysnäkymien ymmärtäminen houkuttelee pääomia mikrohyötyjen kääntämiseksi megamenestykseksi, puolijohdeasiantuntija Sean Murphy englantilaisesta Nomura International -sijoitusyhtiöstä sanoo. Hän esiintyy Oulussa VTT:n mikro- ja nanoteknologian tulevaisuuden tuotteita käsittelevässä seminaarissa keskiviikkona 15.10.2003.

Painettavan optiikan ja elektroniikan uusi rullalta-rullalle-painotekniikkaa hyödyntävä koetuotantolaitos puhdastilassa VTT:llä Oulussa. Telan leveys on 20 cm, ja ajonopeus on jopa 100 metriä minuutissa.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Tarja Luukko

Lisätietoja:


Harri Kopola
Kuva: Reijo Koirikivi
VTT Elektroniikka
Harri Kopola, tutkimusprof.
puh. (08) 551 2369, 040 557 4867
harri.kopola@vtt.fi
Orion-yhtymä Oyj Orion Diagnostica
Jouko Haapalahti, kehitysjohtaja
puh. 050 429 5679
jouko.haapalahti@oriondiagnostica.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]