UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
13.05.2005

ICT Turun avulla Varsinais-Suomi IT-alan kärkimaakunnaksi

ICT Turku Oy nostaa Varsinais-Suomea IT-alan kärkimaakunnaksi. Yritys koordinoi nykyisin yhä useampia yhteiseurooppalaisia IT-alan hankkeita. Hankkeet vahvistavat korkeakoulujen tehtävää tukea tutkimuksella elinkeinoelämän tavoitteita: yritykset saavat käyttöönsä julkisen sektorin huipputulokset ja toisaalta vetävät tutkimustyön lähemmäs käytännön sovelluksia.

Genestia Group Oy:n toimitusjohtaja Esa Tervo ja ICT Turku Oy:n projektipäällikkö Kristiina Sunell.
Korkearesoluutiokuva (214 Kt)
Kuva: Petteri Laine

ICT Turun kansainvälinen kokemus tukee tavoitetta yhdistää Varsinais-Suomen ohjelmistoalan osaamisresurssit kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Yrityksen ohjelmistokehityskeskus on kokoava voima esimerkiksi EU-rahoitteisessa hankkeessa, jossa luodaan uusia työkaluja ohjelmistojen kehittämiseksi prosessinomaisesti. Tällainen nykyistä vakiomuotoisempi ohjelmistotyö nopeuttaa uusien tuotemallien markkinoille tuontia, parantaa tuotteen dokumentointia ja lisää ohjelmistotyön tehokkuutta.

Kehittämishankkeen uusista ohjelmistotyökaluista tehdään tuoreimpien standardien mukaisia, ja niillä valmistettavat tuotteet on nykyistä helpompi globaalisti myydä ja päivittää. Standardien avulla kehittämistyössä varmistuu, että prosessimaisen ohjelmistosuunnittelun uudet työkalut ovat nykyaikaisia ja yhteensopivia kansainvälisten yritysten ohjelmistotuotteiden kanssa. Uusilla työkaluilla ohjelmistoalan suomalaisetkin pk-yritykset pystyvät nykyistä paremmin vastaamaan kansainväliseen haasteeseen.

Hyvä ohjelmistoa sisältävä tuote syntyy pääosin tuotekohtaisten vaatimusten ja toimintojen hyvällä suunnittelulla, ei niinkään ohjelmiston koodaus- ja testausvaiheessa. Erityisesti luotettavuuskriittisillä toimialoilla, kuten logistiikassa, puolustusvälinealalla ja terveydenhuoltotekniikassa tilaajalla on hyvä syy vaatia prosessimaista tuotteen kehittämistä erityisesti ohjelmiston osalta. Nykyisin suuri osa ohjelmistojen kehittämistyöstä tehdään ilman standardeja työkaluja ja kunnon dokumentointia. Siten uuden version tekeminen tuotteesta edellisen pohjalta – päivitettyjen vaatimusten mukaiseksi – on hankalaa, hidasta ja joskus jopa mahdotonta. Etenkin pk-yrityksissä ja viihdealan sovelluksissa on yleistä heikosti hallittu ohjelmiston kehittämistyö.

Uusien ohjelmistotyökalujen kehittämistyötä johtaa turkulainen Genestia Group Oy. ICT Turun lisäksi siinä ovat mukana Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä ja mm. ranskalainen ohjelmistoyritys SoftTeam. Hankkeen suomalaisia päärahoittajia ovat Genestia Group ja Tekes.

Kehittämishankkeeseen sisältyen Genestia Group on tuonut markkinoille ensimmäiset prosessimaista ohjelmistokehitystä ja -hallintaa tukevat suunnittelutyökalut. Niitä on jo käytetty nopeuttamaan terveydenhuollon tuotteiden kehittämistä. Yrityksen mukaan hanke on hyvä esimerkki tieteellisen tutkimuksen ja käytännön tarpeiden yhdistämisestä.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Kristiina Sunell, projektipäällikkö
puh. (02) 410 1705, 050 345 6562
kristiina.sunell@ictturku.com
Genestia Group Oy
Esa Tervo, toimitusjohtaja
puh. (02) 232 2883, 050 512 6285
esa.tervo@neoxen.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]