UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
28.06.2005

Ohjelmistotuotteen osat voidaan testata tehokkaasti jo kehittämistyön aikana
Testausautomaatio nopeuttaa tuotevalmistusta

VTT:n ohjelmistotestauksen hallintajärjestelmään integroimalla NetHawk Oyj:n automaattisella testausjärjestelmällä voidaan nopeuttaa olennaisesti ohjelmistotuotteiden kehittämistä. Menettelyn avulla ohjelmistojen osia voidaan testata nykyistä paljon nopeammin ja monipuolisemmin. Yritys saa uudet lopputuotteet yhä nopeammin valmiiksi ja markkinoille. Lisäksi testausten työmäärät ja sitä kautta testauskustannukset pienenevät.

VTT:n tutkija Petri Jurmu (vas.) ja NetHawk Oyj:n tuotetestauksen johtaja Sakari Hietala ovat perehtyneet ohjelmistotuotteiden automaattiseen testaukseen.
Korkearesoluutiokuva (885 Kt)
Kuva: NetHawk Oyj

VTT:n kehittämistyön tuloksena syntynyt automaattinen ohjelmistotuotteen testausjärjestelmä vapauttaa henkilöresursseja rutiinityötä haastavampiin testaustehtäviin. Yritys voi tehdä testausta tehokkaasti jo tuotekehitystyön alusta alkaen komponentti kerrallaan ilman, että koko tuote on edes valmis. Hyvissä ajoin havaittujen puutteiden ja virheiden korjaus parantaa tuotteiden valmistumisnopeutta ja luotettavuutta sekä pienentää laatuvirheistä aiheutuvia kustannuksia.

Ohjelmistotuotteen automatisoidulla testauksella on käytännössä saatu jo varhain esille virheitä, joita ei olisi edes havaittu perinteisellä, paljon henkilöresursseja kuormittavalla testauksella. Automaatio mahdollistaa lisäksi testejä, joita ei olisi voitu tehdä lainkaan entisin keinoin aika- ja resurssipulan vuoksi.

NetHawkin toimeksiannosta VTT:n kehittämällä testauksen automatisoinnilla yritys voi ohjata intranetin kautta reaaliaikaisesti ohjelmisto-osien eri kehitysvaiheiden testauksia ja seurata näistä saatuja tuloksia. Automaatio nopeuttaa olennaisesti uuden tuotteen kehittämissykliä, ja nopeusetu korostuu entisestään uusien tuotejulkistusten myötä.

Kehitettyä automaattista testausjärjestelmää NetHawk voi käyttää helposti hyväksi myös uusien tuotemallien testauksessa. Tätä soveltamista ja sovittamista helpottaa hankkeen yhteydessä toteutettu yksittäisistä testausohjelmistomoduuleista koostuva testitapausten kirjasto.

VTT:n automaattisen testausmenettelyn kehittämistyön rahoittivat NetHawk Oyj ja Tekes. VTT jatkaa automaattisen ohjelmistotestauksen edelleen kehittämistä useiden muidenkin yritysten ja eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa.

VTT:n kehittämä automaattinen ohjelmistotestaus on NetHawkin mukaan ensimmäinen vakavasti otettava mahdollisuus nopeuttaa olennaisesti uusien ohjelmistotuotteiden markkinoille tuontia. VTT räätälöi testausautomaation osaksi yrityksen tuotearkkitehtuuria ja testauksen hallintajärjestelmää. Automaattinen testaus toimii ympäri vuorokauden mahdollistaen erityisesti pitkien tapahtumasarjojen testauksen, mikä on aiemmin ollut epärealistinen tavoite. Kehittämistyöhön NetHawkin sijoittama raha "maksaa itsensä" takaisin tuotteiden paremman laadun ja nopeamman valmistumisen ansiosta.

NetHawk-konsernin liiketoiminta koostuu testaustuotteista ja -järjestelmistä sekä niitä tukevista palveluista. Yrityksen tuotteet ovat ohjelmistopohjaisia mittalaitteita, joita käytetään mobiiliverkkojen testaukseen. Tuotteita käytetään yli 200 organisaatiossa yli 50 maassa. NetHawk-konsernin pääkonttori on Oulussa.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Petri Jurmu, tutkija
puh. 020 722 2372, 040 535 2341
petri.jurmu@vtt.fi
NetHawk Oyj
Sakari Hietala, johtaja, testaus
puh. 040 301 0280
sakari.hietala@nethawk.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]