UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
03.02.2004

Kuluttaja ja tutkija liikkuvat yhdessä ja ideoivat hyödyllisiä tietopalveluja
VTT asiantuntijaksi englantilaiseen mobiilipalvelujen kehityshankkeeseen

VTT on kutsuttu tekniseksi asiantuntijaksi englantilaisten yritysten ja tutkimuslaitosten käynnistämään kolmevuotiseen mobiilipalvelujen kehityshankkeeseen. Aluksi työssä selvitetään, minkälaisista tiedoista arkielämässään moneen eri paikkaan liikkuvalle ihmiselle olisi lisää hyötyä. Näiden tietotarpeiden perusteella VTT ja muut hankkeen osapuolet suunnittelevat uusia kaupallistettavia mobiilipalveluja.

Paljon liikkuvalle kuluttajalle tarkoitettuja mobiilipalveluja on jo tarjolla, mutta ne on kehitetty pääosin teknologiaperusteisesti. VTT on asiantuntija englantilaistutkimuksessa, jossa ideoidaan ja kokeillaan mahdollisia sellaisia arkisia mobiilipalveluja, joista kuluttaja on valmis myös maksamaan.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Mikko Tarkiainen
Hankkeessa tarkastellaan erityisesti, miten ihmisen paikan määrittämistä voidaan hyödyntää uusissa palveluissa. Tutkimus- ja kehityshankkeen alkuvaihe on sikäli harvinainen, että tutkija liikkuu mahdollisen tulevaisuuden mobiilikäyttäjän rinnalla. He selvittävät yhdessä, minkälaisista tiedoista ylipäätään olisi merkittävää hyötyä arkielämässä liikuttaessa. Näiden hyödyllisten, liikkumista helpottavien tietojen perusteella luodaan ja kokeillaan uusia mobiilipalveluja. Toistaiseksi useimmat nykyisin tarjottavista mobiilipalveluista on suunniteltu teknologiaperusteisesti.

Mobiilikäyttäjistä opiskelijat, lapsiperheiden vanhemmat, eläkeläiset, liikematkustajat ja mm. teini-ikäiset ovat kohderyhmiä. Tietojen tarvetta ja palvelujen mahdollisesti tuomaa lisäarvoa liikuttaessa paikasta toiseen tutkitaan aluksi opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimushankkeen tulokset ryhmien liikkumista koskevista tietotarpeista saadaan kesään mennessä.

Englannissa, Italiassa ja Pohjoismaissa käytetään ahkerasti matkapuhelimia. Englannissa operaattorit tukevat taloudellisesti uusimpien matkapuhelinten hankkimista. Liikennetietoa välittävät palvelut ovat siellä suosittuja erityisesti ruuhka-alueilla. Myös uusimmat värinäytöllisillä matkapuhelimilla käytettävät viihde- ja hyötypalvelut ovat herättäneet suuren kiinnostuksen. Englannissa kuluttajilla on kokemuksia myös 3. sukupolven matkaviestimistä, sillä 3G-verkko on ollut siellä käytettävissä jo lähes vuoden ajan. Nyt käynnistetty tutkimus antaakin ensiarvoista tietoa paljon liikkuvien kuluttajien todellisista tietotarpeista isolla mobiilipalvelujen markkina-alueella.

Engineering and Physical Sciences Research Council rahoittaa mobiilipalvelujen tutkimus- ja kehityshankkeen ja Loughboroughin yliopisto johtaa sitä. Siihen osallistuvat VTT, Ison-Britannian kansallinen karttatoimittaja Ordnance Survey sekä autonavigointiin erikoistunut Yeoman Navigation Systems. VTT suunnittelee tutkimustulosten pohjalta paikantamiseen liittyvää, lisäarvopalveluja kehittävää kotimaista hanketta suomalaisille yhteisöille ja yrityksille.

– Me selvitämme, minkälaista tietoa ja miksi eri kuluttajaryhmien ihmiset hakevat ja käyttävät eri tilanteissa ja eri reiteillä liikkuessaan. Pyydämme heitä myös ideoimaan ja kertomaan, minkälaisesta muusta tiedosta heille olisi hyötyä heidän suunnitellessaan liikkumistaan paikasta toiseen, projektipäällikkö Jenny Harding Ordnance Survey -yrityksestä sanoo.

Lisätietoja: www.esri.org.uk/lbs


Kuva: VTT
VTT Tuotteet ja tuotanto
Mikko Tarkiainen, tutkija
puh. (03) 316 3647, 040 539 9384
mikko.tarkiainen@vtt.fi
Loughborough University / Ergonomics and Safety Research Institute
Tracy Ross, projektipäällikkö
puh. +44 (0) 1509 283313
t.ross@lboro.ac.uk

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]