UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
02.04.2004

VTT:n johdolla menetelmiä prosessiteollisuuden tuotantohäiriöiden vähentämiseksi
Seisokin välttäminen voi säästää satoja tuhansia euroja päivässä

VTT kehittää yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa menetelmiä, joilla prosessiteollisuus voi varmistaa nykyistä paremmin tuotannon ja keskeisten koneiden käynnissä pysymisen ja ennustaa huoltotarpeen. Tavoitteena on vähentää vikaseisokkeja, joista pahimmillaan voisi aiheutua jopa vuorokautinen 100 000-200 000 euron tuotannonmenetys.

Pyhäsalmi Mine Oy:n kunnossapito-osaston päällikkö Seppo Tolonen (vas.) haluaa yhdistää mittaus- ja kunnossapitotiedot sekä uusimmat riskianalyysit tuotannon käynnissäpidon ennusteeksi. Kuvassa Seppo Tolonen ja VTT:n tutkimusprofessori Veikko Rouhianen Sandvik Tamrock Oy:n tehtaalla Tampereella.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Jyrki Luukkonen
VTT:n johtamassa tutkimus- ja kehityshankkeessa luodaan menetelmiä, joilla yhdistetään ja jalostetaan tuotantoprosessista ja -laitteista eri tavoin nykyisinkin jo saatavat mittaus- ja kunnossapitotiedot sekä uudet riskianalyysit päätöksiä tukevaksi tiedoksi. Riskianalyysien avulla löydetään vaikutuksiltaan kriittisimmät häiriöt ja kohteet ja voidaan arvioida ennakoivien ja korjaavien toimenpiteiden merkitystä. Mittaus- ja historiatietojen analysointi yhdessä vikaantumismallien kanssa luo edellytykset ennusteiden tekemiseksi. Ennusteen perusteella voidaan päätellä nykyistä perustellummin ja luotettavammin, kestääkö tietty tuotannolle keskeinen osajärjestelmä, kone tai laite seuraavaan suunniteltuun, hallittuun huoltoseisokkiin.

Taloudellisten etujen lisäksi käynnissäpidon hyvä hallinta ja ennustettavuus helpottavat korkealaatuisen lopputuotteen valmistamista. Yhä häiriöttömämpi tuotanto ja odottamattomien vaurioiden välttäminen parantaa myös työturvallisuutta ja vähentää ympäristöriskejä. Lisäksi energian ja raaka-aineiden kulutus pienenee. Siten yritysten kannattavuus kasvaa.

Keskisuuren ja suuren teollisuuden tuotantojärjestelmät ja -laitteet ovat jatkuvasti kehittyneet, ja samalla ne ovat tulleet yhä monimutkaisemmiksi. Tuotannon osajärjestelmien ja yksittäisten koneiden ja laitteiden toiminnoista ja häiriöistä yritykset ovat jo pitkään keränneet tietoja, mutta tiedot ovat osittain hajallaan eri tietojärjestelmissä. Lisäksi prosessimittausten hyödyntäminen laitteiden huoltotarpeen määrittämiseen kunnonvalvontamittausten ohella on vähäistä.

Alkuvaiheessa olevan kehityshankkeen rahoittavat Tekes, yritykset ja VTT. Hanke päättyy vuonna 2006. Tutkimusosapuolina ovat VTT, Oulun yliopisto sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä useat merkittävät kaivos-, metalli- ja metsäteollisuuden sekä muun prosessiteollisuuden yritykset. Yrityksiä pääsee edelleen mukaan hankkeeseen.

Pyhäsalmi Mine Oy:n kunnossapito-osaston päällikön Seppo Tolosen mukaan prosessiteollisuus tarvitsee uusia menetelmiä käynnissäpidon hallintaan ja ennusteiden laatimiseen. Yrityksestä on hankkeessa tutkimusesimerkkinä kaivoksen päätuuletusilmanpuhallin. Se on kone, jonka vioittuminen pysäyttäisi kaivoksen koko tuotannon ja jolle ei ole varakonetta. Toisena tutkitaan kaivoksessa liikkuvan malminlastauskoneen käynnissäpidon ennustamista. Tolonen sanoo, että tutkimushankkeen tuloksista hyötyvät nopeimmin siihen osallistuvat yritykset. Tulokset luovat uusia edellytyksiä parantaa kilpailukykyä myös koko Suomen teollisuudessa.

Lisätietoja: http://www.vtt.fi/tuo/43/projektit/prognos/index.htm


Kuva: Erkki Makkonen
VTT Tuotteet ja tuotanto
Aino Helle, erikoistutkija
Puh. (09) 456 5384, 040 544 2297
aino.helle@vtt.fi
Pyhäsalmi Mine Oy
Seppo Tolonen, osastopäällikkö
Puh. (08) 769 6700, 0400 105 574
seppo.tolonen@pyhasalmi.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]