UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

23.05.2005

VTT kehitti yhteiseurooppalaisen hitsaustarkastusten koulutusjärjestelmän

VTT on kehittänyt hitsausliitosten tehokkaaseen tarkastukseen yhteiseurooppalaisen koulutusjärjestelmän. Kehitetyllä järjestelmällä voidaan kouluttaa asiantuntijat tekemään vaativien hitsausten tarkastuksia 2-3 kertaa nykymenetelmiä nopeammin. Näin tarkastettavan laitteiston seisonta-aika lyhenee ja tarkastuskustannukset vähenevät. Koulutusjärjestelmää myös standardoidaan parhaillaan, mikä edelleen vahvistaa eurooppalaisten tarkastusyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Uuden koulutusjärjestelmän avulla ja standardoinnilla luodaan hitsausalalle Eurooppaan tehokkaat, nykyistä selkeämmät ja luotettavammat tarkastuskäytännöt. VTT:n vuorovaikutteinen koulutusjärjestelmä ohjaa käyttämään hitsaustarkastuksiin uusinta ultraäänitekniikkaa. Tämä ainetta rikkomattomaan tarkastukseen (NDT) perustuva menetelmä on käytännöllinen, huomattavasti turvallisempi ja 2-3-kertaa nopeampi kuin nykyiset röntgen-säteeseen perustuvat tarkastukset. VTT:n koulutusjärjestelmä on tietokonepohjainen, ja koulutus-CD:lle talletetut hitsauksen tarkastusesimerkit sopivat hyvin pätevyyttään kehittävälle hitsausten arvioijalle ja hänen kouluttajalleen.

Aiemmin vastaavat koulutustilanteet on pitänyt järjestellä joka kerta erikseen – koota kulloinkin toimivaksi kokonaisuudeksi hitsauskohde, kohdetta luotaavat skanneri ja ultraäänilaite sekä testausta ohjaava tietokone. VTT:n koulutusjärjestelmään riittävät yksittäiset hitsaustarkastuksen esimerkit, sillä ne taltioidaan uudelleen käytettäviksi ja tutkittaviksi osaksi järjestelmää.

Hitsaustarkastuksiin käytettävä ultraäänen pulssikaikumenetelmä antaa mahdollisesta hitsausvirheestä täsmälliset tiedot. Järjestelmä dokumentoi automaattisesti tiedot virheen koosta ja paikasta. Tämä luo aiempaa paremmat edellytykset tehdä oikeat johtopäätökset hitsausvirheestä. Hitsausvirheen jättäminen rakenteeseen aiheuttaa toisinaan pienemmän riskin kuin saman virheen korjaaminen.

Keskieurooppalaiset huippututkimuslaitokset ovat arvioineet VTT:n kehittämän hitsaustarkastusten koulutusjärjestelmän hyväksi. Tärkeimmät VTT:n kumppanit hankkeessa ovat Englannista, Espanjasta, Hollannista, Portugalista, Ranskasta ja Saksasta.

VTT:n hitsaustarkastusten koulutusjärjestelmän kehittämistyön rahoittivat VTT ja EU. Hankkeen osapuolet valmistelevat jatkokehittämistyötä koulutusjärjestelmän täydentämiseksi helposti päivitettäväksi. Järjestelmä on tarkoitus myös tuotteistaa.

Inspecta Oy:n mukaan uusin ultraäänitarkastus ja VTT:n koulutusjärjestelmä ovat käyttökelpoisia. Ne helpottavat olennaisesti hitsaustarkastusesimerkkien kehittämistä ja käsittelyä, ja tarkastajat voivat nykyistä helpommin sopia yhteisistä eurooppalaisista käytännöistä hitsausvirheiden tutkimisessa ja hyväksymisessä.


Periaatekuva VTT:n kehittämän koulutusjärjestelmän käyttämästä uusimmasta ultraäänitekniikasta. Koulutusjärjestelmän avulla Eurooppaan luodaan yhtenäisiä ja tehokkaita hitsausten tarkastuskäytäntöjä.
Korkearesoluutiokuva (ylempi, 451 Kt)
Korkearesoluutiokuva (alempi, 620 Kt)
Kuvat: VTT


Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Toni Hakkarainen, teknikko
puh. 020 722 5379, 050 359 5784
toni.hakkarainen@vtt.fi
Inspecta Oy
Matti Ruha, tutkimuspäällikkö
puh. 010 521 6249, 050 042 9151
matti.ruha@inspecta.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]