UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
04.08.2004

Etäkäyttöisellä seurantajärjestelmällä koneiden toiminta yhä varmemmaksi

VTT on kehittänyt usean muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen ja yrityksen kanssa ainutlaatuisen etäkäyttöisen koneiden valvontajärjestelmän. Tällä voidaan helpottaa toisistaan etäällä olevien koneiden kunnossapitämistä. Järjestelmän avulla välittyy tietoja laitteiden kunnosta automaattisesti etävalvontakeskukseen. Uusi etävalvontateknologia on ollut koekäytössä ja se on jo tuotteistettavissa. Teknologian avulla kunnossapitoalan yritys vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyään.

Etävalvontajärjestelmä valvoo samanaikaisesti erittäin monia eri paikoissa sijaitsevia laitteita. Niistä paikallisesti lasketut tunnusluvut järjestelmä kokoaa langattomien M2M-tietoliikenneyhteyksien avulla etävalvontakeskuksen tietokantaan.
Korkearesoluutiokuva (23 Kt)
Piirros: VTT

Kuluttaja voi havaita lähivuosina uuden etävalvonnan tuomat edut: koneet ja laitteet toimivat huonosti tai ovat jopa pois käytöstä yhä harvemmin. Uuden teknologian ansiosta koneita huoltavan yrityksen ei tarvitse enää tehdä kalliita ja nykyisin usein tarpeettomia hyväkuntoisten koneiden tarkistuskäyntejä. Tämän sijaan yritys voi keskittyä ennakoivasti seuraamaan etäältä tarkemmin koneita, joita uhkaa vakava toimintahäiriö. Seurannan ansiosta vaativakin kunnossapitotyö voidaan suorittaa ajoissa koneen toimintaa mahdollisimman vähän häiriten.

Kehitetty etävalvontajärjestelmä on koneiden omista ohjausjärjestelmistä riippumaton, näiden ulkopuolinen huoltojärjestelmä. Uusi järjestelmä voi olla kunnossapito- ja huoltoyritykselle merkittävä, kun se haluaa lisätä koneiden etäseurantaa.

Haasteellisinta kehitetyssä etävalvontajärjestelmässä oli hallita hajallaan olevista kohteista tulevien tietojen liikenne, talletus ja esitys etävalvontakeskuksessa. Etävalvontakeskus voi koota tuhansissa koneissa syntyvät yksittäiset tunnusluvut, jotka lähtevät keskukseen langattomien tietoliikenneverkkojen kautta. Järjestelmä laskee konekohtaiset tunnusluvut koneen luona automaattisesti tekemistään teknisistä mittauksista. Etäkeskuksen valvoja voi myös tilata erityistarkkailuun asettamaltaan koneelta uusia tunnuslukuja normaalia useammin.

Kehitetty etävalvontajärjestelmä sopii lukumäärältään suuren konekannan kunnossapito- ja huoltotarkkailuun: työstökoneet, pumput ja esimerkiksi venttiilit. Yksittäiseen koneeseen asennettava, tunnuslukuja lähettävä menettely on yksinkertainen ja edullinen, ja se perustuu langattomaan M2M(Machine-to-Machine)-tekniikkaan.

Hankkeen päärahoittaja oli EU. Tutkimus- ja yritystahoja oli yksitoista: Englannista, Espanjasta, Kreikasta, Virosta, Tsekin Tasavallasta sekä Suomesta VTT ja Kone Oyj. Etävalvontajärjestelmää koekäyttivät mm. tutkimuslaitos Tekniker ja työstökonevalmistaja Goratu Espanjasta.

Lisätietoja:


Kuva: VTT
VTT Tuotteet ja tuotanto
Aino Helle, erikoistutkija
Puh. (09) 456 5384, 040 544 2297
aino.helle@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]