UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
10.05.2005

VTT: Riskien hallinta helpottuu ja yhtenäistyy yritysten alihankintaverkostoissa

VTT johtaa kansallista hanketta, jossa useat tutkimuslaitokset, yritykset, julkiset organisaatiot ja viranomaiset kehittävät nykyaikaisia internet-pohjaisia menetelmiä palvelu- ja tuotantotoimintojen riskien hallitsemiseksi. Kehitettävän eRisk-verkkoyhteisön avulla PK-yritykset voivat hallita omin voimin riskejään ja suuryritykset ohjata alihankkijoitaan tarkastelemaan riskejä yhtenäisellä tavalla.

Nykyaikaiseen palvelu- ja tuotantotoiminnan riskienhallintaan ovat perehtyneet riskienhallintapäällikkö Jyrki Suoninen Valtiokonttorista (vas.), erikoistutkija Päivi Mikkonen VTT:ltä ja projektipäällikkö Tommi Simon PKT-säätiöstä.
Korkearesoluutiokuva (952 Kt)
Kuva: Minna Räikkönen

eRisk-verkkoyhteisön toimintamalli perustuu riskien sähköiseen käsittelyyn ja tallennukseen. Riskienhallinta on merkittävä osa yksityisten ja julkisten omistajien vaatimaa hyvää hallintotapaa. eRiskistä hyötyvät konsultit ja palveluja jäsenilleen tarjoavat järjestöt, ja niistä voi olla hyötyä myös kuluttajalle.

Riskienhallinnan hyvien menetelmien nykyaikaistamisesta sähköiseen muotoon paperisen sijasta päätti usean kymmenen rahoitus-, tilintarkastus- ja vakuutusyrityksen, tutkimuslaitoksen, työmarkkinaosapuolen ja viranomaisen vuonna 2001 perustama PK-RH Foorumi. Aiemmin foorumi on edistänyt mm. vapaasti käytettävän pk-yritysten riskienhallinnan PK-RH® -välinesarjan käyttöä.

Vastikään alkanut VTT:n johtaman riskienhallinnan verkostomaisen toimintamallin kehitys on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Kehitystyön yhtenä tavoitteena on käynnistää yhteiskunnallisestikin merkittävä riskibarometri -toiminta. Koko työn taustalla on jo vuosia käytössä ollut PK-RH® -välinesarja, joka on osittain käännetty usealle kielelle ja jota parhaillaan käännetään ranskaksi.

VTT:n johtaman kehitystyön tulos helpottaa riskien hallintaa erityisesti PK-yrityksissä. Näillä on pienet resurssit havaita riskit kokonaisvaltaisesti, koska ne ovat osana monessa eri toimitusketjussa. Lisäksi päähankkijat haluavat ohjata alihankkijat yhtenäisiin riskienhallintakäytäntöihin. Toki kaikki yritykset ovat jo alkaneet tiedostaa omia riskejään ja vaatia yhä parempaa riskienhallintaa omissa tuotanto- ja palveluverkostoissaan.

Kehitettävässä eRisk-verkkoyhteisössä riskienhallinnan palveluntarjoajat ja loppukäyttäjät voivat hyödyntää yhteisessä tietokannassa olevia käytännön kautta toimivaksi testattuja riskienhallinnan työvälineitä sekä räätälöidä niitä omiin tarpeisiinsa. Internet-pohjainen toimintatapa mahdollistaa koko organisaation osallistumisen riskien arviointiin ja hallintaan. Lisäksi riskitietoja voidaan kerätä ja hyödyntää lisäarvopalveluiden tuottamiseen esimerkiksi benchmarkkauksella.

Tutkimus- ja kehityshankkeen rahoittavat VTT, Tekes, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja hankkeeseen osallistuvat yritykset ja yhteisöt. Tutkimusosapuolina hankkeessa ovat VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoja: http://www.vtt.fi/erisk/index.html

VTT Tuotteet ja tuotanto
Päivi Mikkonen, erikoistutkija
puh. 020 722 3475, 040 820 6139
paivi.mikkonen@vtt.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]