UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
18.08.2005

VTT:ltä menetelmä energiansäästön varmentamiseen
Eurooppalaisella korjausrakentamisella pyritään 50 prosentin energiansäästöön

VTT:n johdolla kehitetään menetelmä korjausrakentamisessa toteutuvien energiansäästöjen varmentamiseen. Menetelmä pohjautuu VTT:n aiemmin kehittämiin seurantaohjelmistoihin, joihin pyritään liittämään suomalaista energiankulutuksen tosiaikaista etälukutekniikkaa. Menetelmä helpottaa myös EU:n valmisteleman rakennuksen energiatehokkuustodistuksen määrittämistä.

Eurooppalaisella korjausrakentamisella pyritään vanhoissa rakennuksissa jopa 50 prosenttia nykyistä pienempään energiankulutukseen. Samalla rakennusten käyttö- ja asumisviihtyvyyttä parannetaan. Euroopassa 20:n viime vuoden aikana tehdyt uudet rakennukset vastaavat 20 % kerrosalasta, mutta niiden energiankulutus on vain 5 prosenttia koko rakennuskannan energiankulutuksesta. Näin ollen Kioton ilmastotavoitteiden kannalta vanha rakennuskanta on avainasemassa.

VTT kehittää kansainvälisessä tutkimushankkeessa korjausrakentamisen laadunvarmistusmenetelmän, joka sisältää VTT:n aiemmin kehittämiä seurantaohjelmistoja. Tavoitteena on liittää niihin suomalaista avointa tosiaikaista etälukutekniikkaa, jota on jo hyödynnetty merkittävästi Pohjoismaissa. Tämä on täysin uutta suurimmassa osassa Eurooppaa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan korjattavien kohteiden energiankulutusta ja sisäolosuhteita seurata jatkuvasti, ja tietoja voidaan seurata ja analysoida Internet-yhteyden avulla kustannustehokkaasti.

Hankkeessa on kaikkiaan yhdeksän Euroopan eri osassa sijaitsevaa julkista korjauskohdetta, kuten kirkko, kuntakeskus, palvelutalo, päiväkoti ja mm. asuntolaksi korjattava panimo. Aluksi määritetään niiden energiankulutus ja käyttöolosuhteet. Energiansäästötoimenpiteiden onnistumista seurataan korjausten edetessä VTT:n menetelmällä, jossa mitataan rakennusten lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseen ja kiinteistönhoitoon kuluva energia.

VTT:n menetelmä tukee innovatiivista, energiaa säästävää eurooppalaista korjausrakentamista. Tutkimushankkeen kunkin korjausrakennuskohteen osapuolet saavat muiden kohteiden seurantatiedot korjausrakentamisten energiansäästöratkaisujen hyödyistä. Samalla suomalainen energiankulutuksen etälukutekniikka tulee tunnetuksi muun Euroopan rakennusmarkkinoilla.

Pohjois-Euroopassa on Euroopan vapaimmat energiamarkkinat. Ruotsissa on jo laki, joka vaatii laskuttamaan jatkuvasti energian todellisen kulutuksen mukaan. Norjassa suunnitellaan palkittavan energiaa säästämään pystyviä kiinteistöjä. Suomessa on yrityksiä ja laitoksia, joiden energiankulutus luetaan tunnin välein, ja esimerkiksi Valkeakoskella kaikki 14 000 energiamittaria on jo päätetty muuttaa lähivuosien aikana etätekniikalla luettaviksi.

Hanke on EU-rahoitteinen. Siinä on VTT:n lisäksi tutkimusosapuolia Englannista, Italiasta, Kreikasta, Liettuasta, Norjasta, Saksasta, Tanskasta ja Tsekistä ja mm. suomalainen Comsel Oy. Hanke päättyy vuonna 2008.

Lisätietoja: http://www.brita-in-pubs.com/participants.html

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Timo Kauppinen, tutkija
p. 020 722 2013
timo.kauppinen@vtt.fi
Comsel Oy
Lars Hamberg, myyntihenkilö
p. 040 535 8030
lars.hamberg@comsel.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]