UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
08.04.2003

Voimalaitostekniikkaan läpimurtoja VTT:n uudella laitteella
Hiilidioksidipäästöt vähentyvät energiantuotannon tehostuessa

VTT avaa kansainvälisesti ainutlaatuisella tutkimuslaitteella uusia mahdollisuuksia nostaa voimalaitoksen hyötysuhdetta. Useimmat voimalaitostyypit, polttoaineesta riippumatta, käyttävät vesihöyryä voimantuotannossa. Höyry saadaan VTT:n laitteella ensi kertaa maailmassa tutkimusolosuhteissa ylikriittiseen tilaan. Höyry on tällöin jopa 700 °C lämpötilassa ja samanaikaisesti erittäin korkean paineen alaisena.

Jukka Väinölä
Cormet Oy:n toimitusjohtaja Jukka Väinölä ja kuormituslaite, jolla tutkitaan esimerkiksi öljyteollisuudessa esiintyvää jännityskorroosiota.
Korkearesoluutiokuva
Kun vesihöyry pakotetaan voimalaitoksessa tällaiseen ylikriittiseen ääritilaan, "fluidiksi", energiaa saadaan tuotettua aiempaa pienemmällä polttoainemäärällä ja siten pienemmillä hiilidioksipäästöillä. Ainutlaatuista tutkimuslaitteessa on myös, että laitteella voidaan tutkia tällaisessa ääritilassa samanaikaisesti korroosion etenemistä materiaaleissa ja mekaanisen kuormituksen vaikutusta tutkittaviin kappaleisiin.

Voimalaitokset suunnitellaan pitkäaikaiseen käyttöön, mutta tietämys ääritilaisen vesihöyryn vaikutuksesta materiaaleihin on vähäistä. Aihepiirin lisätutkimuksilla vältetään huonoja materiaalivalintoja höyryteknologian kehitystyössä. Lisäksi päästökauppojen käynnistyminen kasvattaa selvästi taloudellisen hyödyn saavuttamista prosessimuutosten kautta.

Suomalainen Cormet Oy alkaa myydä tällaisia VTT:n kanssa yhteistyössä kehitettyjä tutkimuslaitteita. Yritys odottaa, että ääritilaan saatetun vesihöyryn tutkimuksesta tulee kansainvälinen boomi. Se on VTT:n kanssa toimittanut aiemmin lämpötilaltaan uutta laitetta oleellisesti alhaisempia, mutta muuten samankaltaisia laitteita voimaloihin ja tutkimuslaitoksiin eri puolille maailmaa.

Lisätietoja:

Liisa Heikinheimo
Kuva: Erkki Makkonen
VTT Tuotteet ja tuotanto
Liisa Heikinheimo, ryhmäpäällikkö
puh. (09) 456 5354, 050 567 5451
liisa.heikinheimo@vtt.fi
Cormet Oy
Jukka Väinölä, toimitusjohtaja
puh. (09) 5660 9551, 040 501 1838
jukka.vainola@cormet.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]