UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
19.06.2006

Varsinais-Suomen pk-yrityksissä tietotekniikkaa hyötykäyttöön

ICT Turku Oy on tuotteistanut pk-yritysten hyödyksi Yritys-ICT-palvelupaketin, jonka avulla varsinaissuomalaiset yritykset voivat valjastaa tietotekniikan hyötykäyttöön. Käytännönläheisten kartoitus- ja neuvontapalveluiden avulla etsitään pk-yrityksille oikeat tietotekniset työkalut liiketoiminnan tehostamiseen. Yritys-ICT on jo toimintansa alkuvaiheessa saanut aikaan pk-yrityksissä myönteisiä tietotekniikkainvestointeja.

ICT Turku Oy:n projektipäällikkö Kalle Luhtinen (vas.) ja Mainoxi Paikal Oy:n toimitusjohtaja Raoul Hjelmman Liedosta keskustelevat tietotekniikan paremmasta hyödyntämisestä pk-yrityksissä.
Korkearesoluutiokuva (1024 Kt)
Kuva: Jari-Pekka Arvo

Mainoxi Paikal Oy on alkanut äskettäin tehdä tilauksesta ajoneuvojen yliteippauksia.
Korkearesoluutiokuva (1263 Kt)
Kuva: Mainoxi Paikal Oy
Yritys-ICT toteutetaan viiden ammattitaitoisen konsultointiyrityksen voimin. Pk-yritys selvittää valitun konsultin kanssa neuvontapäivän aikana yrityksen tietotekniikan kehittämistarpeet. Tuloksena yritys saa raportin, joka sisältää sen tarpeisiin sovitetut kehittämisehdotukset perustietotekniikasta edistyksellisiin ratkaisuihin.

Yritys-ICT-palvelu maksaa pk-yritykselle vain 100 euroa. Sen sijaan laite-, ohjelmisto- tai koulutusinvestoinnit yritys rahoittaa itse. Nykyaikaisen tietotekniikan avulla pk-yritys voi poistaa turhia työvaiheita, säästää aikaa ja kustannuksia sekä kehittää esimerkiksi liikkuvan työn ratkaisuja. Lisäksi useat asiakassuhteet edellyttävät yhä useammin sähköisen laskutuksen ja verkkopankin käyttöä.

Varsinais-Suomessa toteutettava Yritys-ICT on osa kansallista, maakunnallisia ICT-hankkeita yhdistävää eLiiketoiminta.com -verkostoa. ICT Turku Oy:ssa tutkitaan ja seurataan Yritys-ICT-palvelun vaikutuksia pk-yritysten liiketoimintaan. Vaikutukset raportoidaan ja niitä verrataan vastaavien ulkomaisten kehittämishankkeiden kokemusten kanssa logistiikka- ja ICT-keskeisessä EU-hankkeessa (LogOn Baltic), jota Turun kauppakorkeakoulu koordinoi.

Lietolainen Mainoxi Paikal Oy on nelihenkinen mainosalan yritys, joka teippaa mainoksia, tummennuskalvoja ajoneuvoihin sekä esimerkiksi lämpö- ja murtosuojakalvoja ikkunoihin ja oviin. Yrityksessä tietotekniikka on keskeistä sekä tuotannossa että taloushallinnossa. Yrityksellä oli myös ajatuksia tekniikan parempaan hyödyntämiseen esimerkiksi liikkuvan työn osalta ja siksi Yritys-ICT oli mielekäs tapa etsiä ratkaisuja.

Konsultin ohjaamana Mainoxi Paikal päätti investoida menetelmään, joka yhdistää työntekijöiden kannettavat tietokoneet sisäiseksi verkoksi ja yhteiskäyttöön. Näin yhteistyö tehostui merkittävästi myös työmatkoilla. Toinen investointi liittyy tuotantokoneiden pitkäkestoisten teippitulostusten seurantaan web-kameroilla. Niiden avulla esimerkiksi tunnin jatkotulostuskäskyjä voi perustellusti antaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Yritys-ICT:n kokonaisbudjetti on 303.000 euroa ja palvelu on tarjolla vuoden 2007 loppuun. Palveluun voivat osallistua kaikki varsinaissuomalaiset pk-yritykset ja konsultoinnissa voidaan keskittyä mihin tahansa tietotekniikan osa-alueeseen, oli kyseessä perustietotekninen tai kehittyneempi kohde. Yritys-ICT -palvelua rahoittavat EU, Turun kaupunki, Aluekehittämisohjelma, Osaamiskeskusohjelma sekä Turun Seudun Osuuspankki.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Projektipäällikkö Kalle Luhtinen
puh. 050 347 9541
kalle.luhtinen@ictturku.com
Mainoxi Paikal Oy
Toimitusjohtaja Raoul Hjelmman
puh. (02) 487 8833
mail@mainoxipaikal.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]