UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

30.11.2010

Tampereen ammattikorkeakoulu vastasi teollisuuden tarpeeseen
Mittaus- ja ohjaustekniikkaan luotiin kansainvälisiä oppikursseja

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on kehittänyt kolmen ulkomaisen korkeakoulun kanssa uudet mittaus- ja ohjaustekniikan sähköiset oppikurssit. Näillä opiskelijat voivat harjoitella kansainvälisellä yhteistyöllä etenkin teollisuuden käyttämiä menetelmiä teknisten järjestelmien ohjaukseen ja mittaukseen. Kehittämistyö rahoitettiin pääasiassa EU:n Lifelong Learning -ohjelmalla.

Jani Katajisto ja Jarmo Lilja
Tampereen ammattikorkeakoulun projekti-insinööri Jani Katajisto (vas.) ja lehtori Jarmo Lilja tutkivat LabVIEW-ohjelmointikielen käyttöä kuormitus- ja väsytysmittausjärjestelmän ohjaamisessa.
Korkearesoluutiokuva (464 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Uusien sähköisten mittausalan oppikurssien (Virtual Measurement Environment Course) yhteinen tekijä Suomessa, Belgiassa, Irlannissa ja Ranskassa on teollisuuden kansainvälisesti käyttämä graafinen ohjelmointikieli (LabVIEW). Tämä G-kielenä tunnettu ohjelmointikieli on suhteellisen helposti omaksuttavissa perustason mittaus- ja ohjaustehtäviin, ja kukin neljästä korkeakoulusta käytti sitä omalla erikoisalallaan: elektroniikkaan, fysiikkaan ja TAMK teollisuusautomaation ohjaukseen ja ympäristöalan mittauksiin.

Oppikurssien kehittämistyön aikana TAMKin suomalaiset ja kansainväliset vaihto-opiskelijat tekivät kahdeksan opinnäytetyötä, joista saadun palautteen perusteella TAMKissa luotiin LabVIEW-peruskurssi sekä tähän pohjautuvat oppikurssit automaatio-ohjaukseen ja ympäristömittauksiin. Nämä oppikurssit ovat kehittämishankkeen tuloksena englanninkielisinä jokaisen neljän korkeakoulun vapaasti käytettävissä – esimerkiksi niiden Moodle- ja Toledo-oppimisalustoilla.

Kehittämistyö on osa TAMKin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hankkeen koordinoi Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Belgiasta, ja siihen on osallistunut myös Dublin Institute of Technology ja University Bordeaux. Työ vahvisti näiden korkeakoulujen aiempaa yhteistyötä, ja kaikki kehitetyt oppikurssit voidaan asentaa korkeakoulujen erilaisille sähköisille oppimisalustoille. Siten mahdollistuu esimerkiksi kansainvälisten ryhmien yhteinen etäopiskelu.

Sähköiset oppikurssit luovat opiskelijoille mahdollisuuden yhä itsenäisempään opinnoissa edistymiseen Ne helpottavat teollisuuden tarvitsemien hajautettujen mittaustoimintojen ja etäohjauksen omaksumista, ja oppikurssiaineistot soveltuvat myös talotekniikan ja esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialan mittausten opiskeluun ja harjoitteluun. Oppikurssien ohessa korkeakoulut voivat tarjota elinkeinoelämän kansainväliseenkin tarpeeseen uusia, monipuolisia mittauspalveluja.

Hankkeen neljä korkeakoulua valmistelevat toistensa uusien sähköisten mittausalan oppikurssien sisällyttämistä osiksi niiden opetustarjontaa. Joka tapauksessa ne pyrkivät edelleen yhteistyössä kehittämään luomiaan kursseja, joista osa sisältää jo myös kansainvälisiä etälaboratorioita.

Lisätietoja: 

Tampereen ammattikorkeakoulu
lehtori Jarmo Lilja
puh. 050 554 2440
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
projekti-insinööri Jani Katajisto
puh. 0400 798 351
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Protacon Oy
vanhempi suunnitteluinsinööri Mikko Vaarala
puh. 040 773 7792
etunimi.sukunimi@protacon.com
Tampereen ammattikorkeakoulu
päätoiminen tuntiopettaja Pasi Arvela
puh. 050 372 7906
etunimi.sukunimi@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]