UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
06.05.2004

Uudella tekniikalla video-otokset talteen ja esitettäviksi koti- ja mobiililaitteilla

VTT toimii asiantuntijana eurooppalaisessa hankkeessa, jossa kehitetään uusien mobiilivideoiden käsittelymenetelmiä. Lähitulevaisuudessa kuluttaja voi tallentaa esimerkiksi videokameralla ja kamerapuhelimella kuvatut videot henkilökohtaiseen digitaaliseen arkistoonsa. Sieltä hän ja hänen ystävänsä voivat selata ja katsoa niitä omilla päätelaitteillaan. Videot löytyvät ja mukautuvat helposti tietokoneen, matkapuhelimen ja kämmentietokoneen näytölle sopiviksi. Uudet menetelmät edistävät videopalvelujen tuotteistamista ja alan liiketoiminnan syntymistä sekä parantavat suomalaisyritysten kilpailukykyä.

Tulevaisuudessa kuluttaja voi selata helposti omalla päätelaitteellaan omaa digitaalista videoarkistoa.
Korkearesoluutiokuva (651 Kt)
Kuva: VTT

Kuluttajat haluavat tallentaa video-otoksiaan järjestelmällisesti ja katsoa niitä erilaisilla langallisilla ja langattomilla päätelaitteilla: tietokoneella, matkapuhelimella ja kämmentietokoneella. Mobiililaitteiden eri ominaisuudet, pienet tiedonsiirtonopeudet ja näytöt ovat suuri haaste uusille videoiden käsittelymenetelmille.

VTT osallistuu työssä kehitettävien uusien videoiden käsittelymenetelmien suunnitteluun sekä johtaa videoiden käsittelyn käytännön kokeiluja. Kehitettävillä menetelmillä video-otoksista tallennetaan tietokantaan kuvauspaikat ja -ajat, tietoa kuva- ja äänisisällöistä sekä otosten teknisistä ominaisuuksista. Siten tallennettuja videoita on helppo selata älykkäiden videonhakumenetelmien avulla. Lisäksi video mukautuu päätelaitteeseen ja siirtyy esimerkiksi kamerapuhelimeen nopeasti ja edullisesti, koska kamerapuhelimen kuvatarkkuuteen riittää vähäinen kuvadatan määrä. Alkuperäinen, videokameran tarkkuudella kuvattu otos sisältää valtavasti kuvadataa.

VTT ja yritykset testaavat ensi kesänä uusia eurooppalaisia menetelmiä videoiden tallennukseen, hakuun, pakkaukseen, siirtoon ja esittämiseen kamerapuhelimilla ja tietokoneilla. Tämän jälkeen menetelmät sovitetaan myös kokonaisjärjestelmäksi. Tulevaisuudessa kuluttaja voi tallentaa videot omaan digitaaliseen arkistoonsa, josta esimerkiksi hänen valitsemansa ystävät, perhe ja hän itse voivat katsoa niitä omilla päätelaitteillaan. Uusien menetelmien kaupallistamiseen menee 3-5 vuotta.

Tutkimus ja -kehitystyön rahoittavat VTT, Solid Information Technology, Hantro Products Oy ja Tekes. Työ sisältyy merkittävimpänä osana Boschin johtamaan koko aihepiirin suureen, neljän eurooppalaisen maan ja 14 osapuolen Eureka-hankkeeseen. Siinä on mukana myös mm. Philips.

Solid Information Technology kehittää tietokantapohjaisia hajautusmenetelmiä. Yrityksen tutkimusjohtaja Jorma Palo sanoo, että mobiilivideoiden käsittelyn kehitystyössä on jo selvitetty myös uusimman digitaalisen median kaupallisia näkymiä. Tallennettavien videoiden tietomäärät ovat tulevaisuudessa todella valtavia, ja kuluttajat haluavat videot nopeasti näkyviin. Kehitystyön tulosten avulla voidaan kehittää käteviä menetelmiä videoalan tulevaisuuden tuotteisiin. Hankkeen puitteissa suomalaiset voivat lisäksi vaikuttaa merkittävästi alan eurooppalaiseen standardointityöhön.

Lisätietoja:
http://www.vtt.fi/ele/research/tel/projects/candelawin.htm
http://www.extra.research.philips.com/euprojects/candela/


Kuva: VTT

Kuva: Solid Information Technology
VTT Elektroniikka
Johannes Peltola, tutkija
puh. (08) 551 2413, 040 769 4056
johannes.peltola@vtt.fi
Solid Information Technology
Jorma Palo, tutkimusjohtaja
puh. 040 846 7667
jorma.palo@solidtech.com
Hantro Products Oy
Jarkko Nisula, SW-ryhmän päällikkö
puh. (08) 815 6323
jarkko.nisula@hantro.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]