UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
02.11.2004

VTT:n asiantuntemuksella laadittu venesäännöstö avuksi työvenemarkkinoille

VTT on ollut asiantuntija työssä, jossa on laadittu uusi säännöstö 15–24 metrin mittaisille luotsi-, partio-, öljyntorjunta- ym. työveneille. Säännöstö on kansainvälisestikin katsoen harvinaisen kattava, ja se käsittelee työveneiden lujuutta, kelluvuutta, vakavuutta sekä palo- ja henkilöturvallisuutta. Näiden työveneiden tarkoituksenmukainen vaatimustaso lisää työvenevalmistajien kilpailukykyä ja säästää julkisia varoja.

VTT:n erikoistutkija Markku Hentinen ja taustalla palonsammutukseen, pelastustehtäviin ja öljyntorjuntaan käytettävä pelastuslaitoksen työvene.
Korkearesoluutiokuva (467 Kt)
Kuva: VTT

VTT:n asiantuntemuksella laadittu työvenesäännöstö kattaa vanhan Pohjoismaisen venenormiston tapaan koko rakenteellisen turvallisuuden. Muiden maiden kansalliset työvenesäännöt koskevat pääosin työveneiden käyttöä ja varustusta, ei esimerkiksi rungon lujuutta. Aiemmin 15–24 metrin työveneille ei ole ollut sopivaa säännöstöä, vaan niihin on sovellettu osia luokituslaitosten suurille laivoille tekemistä monimutkaisista säännöistä. Huvivenesäännöt ovat työveneille liian vaatimattomat.

Uusien sääntöjen avulla työveneiden ostajat ja valmistajat voivat välttää ylimitoitetut vaatimukset suunnitellessaan ja rakentaessaan työveneitä ja säästää siten kustannuksia. Työvenesäännöstön käyttö on vapaaehtoista. Valtion viranomaiset ja kuntien palo- ja pelastustoimi sekä ns. öljynsuojarahasto kuitenkin tukevat työveneen hankintaa, kun ostettava venetyyppi on todettu turvalliseksi, tehokkaaksi ja kustannukseltaan kohtuulliseksi. Uutta säännöstöä tehdään parhaillaan tunnetuksi kansainvälisesti, ja se onkin herättänyt suurta kiinnostusta.

Suomen ympäristökeskus osallistuu lausunnonantajana kuntien palo- ja pelastustoimen venehankintoihin öljyntorjuntaveneiden osalta. Se halusi ajanmukaisiksi yhä monipuolisempia työveneitä koskevat säännöt, koska myös nykyaikaisilta luokituslaitoksilta puuttuivat kokonaan säännöt alle 24-metrisille työveneille. Uusi säännöstö on julkinen, ja lopullisen säännöstön hyväksyy Merenkulkulaitos. Sen jälkeen säännöstöä suositellaan laajaan käyttöön ja se on vapaasti kansainvälisestikin käytettävissä.

Uuden säännöstötyön rahoittivat Suomen ympäristökeskus ja Merenkulkulaitos, ja kehitystyötä ovat kommentoineet suomalaiset merkittävät työvenevalmistajat. Säännöstö perustuu ISO-standardeihin, vanhaan Pohjoismaiseen venenormistoon, kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn vaatimuksiin ja VTT:n kokemukseen työveneiden tarkastuksista. Merenkulkulaitos päättää säännöstön käyttöönoton yksityiskohdista, mutta VTT on jo alkanut tehdä perinteisten työvenetarkastusten rinnalla uuden säännöstön mukaisia tarkastuksia.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markku Hentinen, erikoistutkija
p. (09) 456 6212, 040 552 6212
markku.hentinen@vtt.fi

Kari Lampela
Kuva: Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Kari Lampela, yksikönpäällikkö
puh. (09) 4030 0471
kari.lampela@ymparisto.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]