UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

29.1.2013

Tampereen ammattikorkeakoulun ideoista syntynyt liiketoimintaa
Innovaatiotoiminnasta uutta virtaa koulutusohjelmiin

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden ja henkilökunnan uusista ideoista on viime vuosina syntynyt merkittävästi liiketoimintaa. Vuosina 2006 – 2012 TAMKissa käsitellyistä 178 liikeideasta 11 on johtanut kaupalliseen liiketoimintaan. Tämän vuoden tammikuussa tamkilaiset ovat esittäneet korkeakoulun innovaatiokäsittelyyn jo seitsemän uutta innovatiivista liikeideaa.

Teppo Vuohelainen ja Markku Oikarainen
Rakennusalan yrittäjä Teppo Vuohelainen Kirvesmieskopla Ay:stä (vas.) sai liikeideansa kehittämiseksi ratkaisevan avun TAMKin TULI-ja Tuoteväylä-konsepteista. Yritys on hakenut patenttia uudentyyppiselle pinnoitettujen teräsbetonielementtien valmistusmenetelmälle, jolla saadaan tehokkaasti aikaan esimerkiksi korkealaatuisia luonnonkivipintaisia seiniä ja lattioita. Elementeille on myös hyvät vientinäkymät. Oikealla TAMKin innovaatioasiamies Markku Oikarainen.
Korkearesoluutiokuva (1 597 kt)
Kuva: Kalle Heiska

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden ja henkilökunnan uusista ideoista on viime vuosina syntynyt merkittävästi liiketoimintaa. Vuosina 2006–2012 TAMKissa käsitellyistä 178 liikeideasta 11 on johtanut kaupalliseen liiketoimintaan. Tämän vuoden tammikuussa tamkilaiset ovat esittäneet korkeakoulun innovaatiokäsittelyyn jo seitsemän uutta innovatiivista liikeideaa.

Viime vuodesta alkaen kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa Keksintösäätiön kautta. Säätiön aiemmin vakiintuneen, uusien ideoiden Tuoteväylä-tukikonseptin rinnalle on perustettu oma toiminto ammattikorkeakoulujen innovatiivisten liikeideoiden kehittämisen tueksi. Keksintösäätiö ja TAMK tukevat ideoiden alkuvaiheen kehittämistä pienehköllä rahoitusosuudella, joka yhden idean kehittämiseksi lähelle kaupallistamiskynnystä on keskimäärin 5.000 euroa.

TAMK on vahvistanut innovaatio- ja keksintötoimintaansa nimeämällä TAMKille innovaatioasiamiehen. Hänelle on esitetty uusia liikeideoita liittyen terveydenhuoltoon, henkilöturvallisuuteen, energian tuottamiseen, energian säästämiseen, moottoreihin, liikkumiseen, opetusvälineisiin, kiinteistöseurantaan ja mm. kaupunkirakenteelliseen palveluun. Kaikki toimialat ovat edustettuina ideakannassa, ja TAMKin innovaatiotoiminnassa ideoiden käsittelystä tehdään aina luottamuksellisuussopimus.

TAMKin kokemusten mukaan hyvät ideat ovat rohkeita ja oikea-aikaisia. TAMKissa ideat otetaan ripeään käsittelyyn; apuna on asiantuntijatiimi, Innovaatiotiimi, jossa idean kehittämiselle saadaan laaja näkemys. Monet ideoista ovat olleet myös opinnäytetöiden aiheina. Jalostuttuaan valmiiksi ideasta voi tulla taloudellista hyötyä tai siitä saadaan hyötyä uutena palvelu- tai esimerkiksi toimintatapana.

Monialaisen innovaatiotiimin toiminta vahvistaa uuden tiedon kumuloitumista TAMKiin. Tämä helpottaa pitkäjänteistä työtä innovaatioiden ja keksintöideoiden tukemiseksi, ja innovointi tulee yhä tutummaksi opiskelijoille ja henkilökunnalle. Nykyisin innovointia tukevia opintoja voi suorittaa TAMKissa vapaasti valittavilla kursseilla ja projektiopintoina.

TAMK tekee innovaatiotyössä yhteistyötä alueellisen ELY-keskuksen innovaatioasiantuntijan, tamperelaisen Uusi Tehdas -konseptin sekä Keksintösäätiön nimeämän pirkanmaalaisen Tuoteväylä-tiimin kanssa. TAMK on ollut Suomessa yksi uranuurtajista ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnassa ja -yhteistyössä.  Aiemmin ammattikorkeakoulujen keksintöideoille tuli rahoitustukea Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelmasta (TULI).

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
innovaatioasiamies Markku Oikarainen
puh. 040 826 7615
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Kirvesmieskopla Ay
Yrittäjä Teppo Vuohelainen
puh. 050 369 4581
etunimi.sukunimi@pp.inet.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska


[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]