UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

11.9.2008

Ammattikorkeakoulujen tutkimusideat paremmin esille
Parhaista jalostetaan kaupallinen tuote

Ammattikorkeakoulujen työntekijöiden ja opiskelijoiden tutkimuslähtöiset ideat seulotaan yhä tarkemmin. Parhaista ideoista suunnitellaan yrityspohjaista kaupallista toimintaa. Tällaista työtä Tekes rahoittaa Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelmallaan.

Markku Oikarainen ja Antti Soini
Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Markku Oikarainen (vas.) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Antti Soini ovat tyytyväisiä korkeakoulujensa uusien tuoteideoiden kehittämiseen liiketoiminnaksi.
Korkearesoluutiokuva (443 Kt)
Kuva: TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK selvitti viime vuonna 25:tä tutkimusideaa: näistä yksi on jo johtanut tuotantotoimintaan, kahteen ideaan liittyi yrityksen perustaminen, neljääntoista ideaan tehtiin kaupallistamiseen tähtääviä toimia, ja neljään valmisteltiin ideaa suojaavia toimia. TAMK sai kehittämistyöhön Tekesiltä Tutkimuksesta liiketoimintaa -rahoitusta (TULI) Tampereen neljän korkeakoulun Unipoli-yhteistyön kautta.

Ammattikorkeakoulun käytännöllinen lähestymistapa ja yhteistyö yritysten kanssa on jo pitkään tuottanut uusia tutkimus- ja tuoteideoita, mutta aiemmin hankaluutena oli resurssien puute niiden jalostamiseksi kaupallisiksi. TULI-rahoituksella ideoiden arvioimiseen osoitettiin resursseja: valituille ideoille voitiin tehdä uutuustutkimuksia, kotimaisia ja kansainvälisiä markkinatutkimuksia ja tuotteistamissuunnitelmia sekä mm. voitiin ostaa ulkopuolelta asiantuntijapalveluja.

Tänä vuonna TAMK on jatkanut uusien tutkimusideoiden kaupallistamista. TAMKin osuus Länsi-Suomen ammattikorkeakoulujen yhdessä saamasta Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa eli TULI-rahoituksesta on 200 000 euroa. Rahoitustuki varmisti, että vuoden 2007–2008 aikana TAMKissa syntyneitä ideoita voidaan viedä tänä ja ensi vuonna eteenpäin ja uusia voidaan ottaa käsittelyyn. Rahoituksen yksi edellytys on, että TAMKilla on tutkittavaan ideaan rinnakkainen ja määräaikainen käyttöoikeus.

Tänä vuonna alkaneella rahoituksella TAMKissa on tarkoitus ottaa käsittelyyn 40 uutta tutkimus- ja tuotekehitysideaa. Kun ammattikorkeakoulun työntekijän tai opiskelijan ideasta on tehty tutkimus- ja kehittämissopimus, idea voidaan sopia otettavaksi osaksi uusinta opetusta. Tällöin ideoiden selvitystöihin sisältyy käytännössä opiskelijoiden seminaari- ja opinnäytetöitä. Tavoite on kehittää noin 10 ideaa kannattavan liiketoiminnan perustaksi yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa.

TULI-ohjelma käynnistyi vuosille 2008–2014. Ohjelmalla Tekes haluaa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vahvistavan valmiuksiaan kaupallistaa tutkimustuloksiaan. Ohjelma sisältää erityisen ammattikorkeakouluille suunnatun osion AMK-TULI, jossa on mukana 23 Suomen ammattikorkeakoulua. Tekes odottaa maamme neljältä ammattikorkeakoululiittymältä yhtenevyyttä niiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa. Länsi-Suomen ammattikorkeakoulujen TULI-yhteistyön koordinaattorina toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu Porissa.

Tekes myönsi ammattikorkeakoululiittymille TULI-rahoituskaudeksi 2008–2009 yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Länsi-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteenliittymä on suurin; kaikkiaan 8 ammattikorkeakoulua Jyväskylä-Kokkola-Pori-Turku-Tampere-alueen sisällä saivat 1,1 miljoonan euron budjettiinsa Tekes-tukea yhteensä 650 000 euroa.

Lisätietoja: 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Markku Oikarainen
puh. 040 826 7615
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tutkimusjohtaja Antti Soini
puh. 044 710 3174
etunimi.sukunimi@samk.fi
Tekes
Liiketoiminta-asiantuntija Sami Heikkiniemi
puh. 050 557 7646
etunimi.sukunimi@tekes.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]