UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

1.10.2007

Pirkanmaan korkeakoulujen tutkimuskeksinnöistä helpommin liiketoimintaa
Tekes valitsi Unipoli-yhteisön testaamaan yksinkertaisempaa rahoitustapaa

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu sekä Tampereen kaksi yliopistoa saavat huhtikuuhun asti käyttää rahaa aiempaa yksinkertaisemmin keksintöjen liiketoimintaedellytysten arvioimiseksi ja kaupallistamiseksi. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulu saa käyttöönsä 33.000 euroa Tekesiltä uusien keksintöideoiden bisnesmahdollisuuksien selvittämiseen.

Markku Oikarainen
Markku Oikarainen
Kuva: TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMKin) toimesta uuden tuote-, palvelu- tai menetelmäidean kykyä kasvaa bisnekseksi selvitetään alkuvaiheessa kilpailija-, markkina- ja esimerkiksi uutuusselvityksillä. TAMKissa on parhaillaan parikymmentä idea-aihiota, joista mahdollisesti puolet päätyy jatkokehittämisen kohteeksi. Lähtökohtana on, että TAMKilla on keksintöjen tutkimusoikeudet, ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Suomesta pääsi kolme ammattikorkeakoulua Tekesin huhtikuuhun kestävään suoran tutkimuksesta liiketoimintaan -rahoituskokeiluun (TULI-rahoitus). Tampereen neljän korkeakoulun muodostama Unipoli-yhteisö vakuutti Tekesin, ja korkeakoulut muodostavat Pirkanmaan TULI -hankkeen, jota koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto.

Kokeilun aikana pienehköt rahoituspäätökset kukin korkeakoulu tekee itsenäisesti, ja vaativien tutkimuskeksintöjen hyödyntämisselvityksistä sovitaan yhdessä. Suoran rahoituksen tulokset varmentavat Tekesin valmistelemaa kymmenien miljoonien eurojen seuraavaa TULI-rahoitusmenettelyä vuosille 2008–2012.

Tampereen ammattikorkeakoululla on hyvät yhteydet yrityksiin mahdollisina keksintöjen hyödyntäjinä. TULI-rahoituksella saadaan ostetuksi parasta asiantuntemusta kullekin keksintöidealle, tämän kaupallistamismahdollisuuksien selvittämiseksi.

Tekes haluaa helpottaa korkeakouluissa tutkittavien keksintöjen kaupallistamista. Rahoituskokeilun tavoite on saada aikaan korkeakouluille toimintamalli ja arkikäyttöön menettelytapa, jolla keksintöä visioidaan liiketoiminnaksi tutkimusyhteisössä ja mahdollisten teollisuushyödyntäjien kanssa.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Markku Oikarainen, projektipäällikkö
puh. 040 826 7615    
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Tekes
Jarmo Raittila, teknologia-asiantuntija
puh. 050 323 2442
etunimi.sukunimi@tekes.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
puh. 050 401 2168
etunimi.sukunimi@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]