UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
11.06.2002

 

VTT ja työkonevalmistajat selvittivät
Traktorin osia voidaan kierrättää jopa 95-prosenttisesti

Traktorin osia voidaan kierrättää jopa 95-prosenttisesti, todetaan VTT:n ja työkonevalmistajien ajoneuvojen ja työkoneiden aiheuttamaa ympäristövaikutusta koskevassa selvityksessä. Yksi tuoreimmista kierrätyksen piiriin saaduista ajoneuvojen osista on laminoitu lasi. Vaikeimmin kierrätettäviä ovat edelleen yhdistelmämateriaalit ja muovit.
jukka.jpg (20736 bytes)

Valtra Oy:n traktorin hyötykäyttö on selvitetty osa osalta.
Korkearesoluutiokuva

Kuva: JMG Studio/Kai Lindqvist

VTT:n, Tekesin ja usean työkone- ja ajoneuvovalmistajan rahoittamassa hankkeessa selvitettiin alan tuotteiden ympäristöteknistä kuormitusta. Esimerkiksi Valtra Oy Ab:n traktorien osien kierrätettävyyden todetaan olevan korkea. Laskentatavasta riippuen traktorin osat kierrätetään nykyisin massaosuuksin tarkasteltuna 90-95-prosenttisesti. Ympäristökuormitusta selvitettiin, vaikka eurooppalaisia ympäristöteknisiä vaatimuksia saatetaan voimaan vasta henkilöautoille; autojen on aluksi oltava 80-prosenttisesti uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä.

- Tavoitteena on kokonaiskuva traktorin koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Hyvän pohjan elinkaaritarkastelulle antoi VTT:n johtama tutkimushanke: perehdyimme traktorissa käytettävien materiaalien kierrätykseen. Parasta kierrätystä on alkuperäisen osan uudelleenkäyttö mahdollisten huolto- ja korjaustöiden jälkeen. Osa kannattaa myös sulattaa uudeksi raaka-aineeksi tai polttaa lämpöenergiaksi. Huonoin vaihtoehto traktorin osalle on kaatopaikka, Valtra Oy:n kehityspäällikkö Petteri Piippo sanoo.

Yksi tuoreimmista kierrätyksen piiriin saaduista ajoneuvojen osista on laminoitu lasi. Vaikeimmin kierrätettäviä ovat edelleen moni- eli yhdistelmämateriaalit sekä muovit. Muovit ovat keveitä, eivätkä siksi toisaalta vaikuta kovin paljon materiaalien massaan perustuvaan kierrätettävyysasteeseen.

- Hankkeen tuloksissa korostui tarve vähentää vaikeiden yhdistelmämateriaalien käyttöä. Sinänsä tuli selkeästi ilmi, että elinkaaren aikana pakokaasupäästöistä aiheutuu ympäristökuormaa jopa satoja kertoja enemmän kuin käytöstä poistettavan traktorien osien kierrättämättömyydestä.

Piipon mukaan pelkkä kierrätettävyystarkastelu antaa vaillinaisen, osittain jopa harhaan johtavan käsityksen tietyn materiaalin elinikäisestä ympäristöteknisestä kuormasta. Esimerkiksi hän mainitsee muovin; se vähentää keveytensä ansiosta koko traktorin pitkänä käyttöaikana polttoaineen kulutusta ja pakokaasupäästöjä, vaikka sen kannattava kierrätettävyys käytöstä poiston jälkeen onkin hankalaa.

VTT:n koordinoimassa ajoneuvojen ja työkoneiden kierrätettävyyshankkeessa luotiin ainutlaatuinen laskentamalli kierrätettävien, energiaksi hyödynnettävien ja kaatopaikalle vietävien materiaalien määrittämiseksi; äskettäin alalle on myös vahvistettu standardi. Hankkeen päätyttyä siihen osallistuneet ja muutama muu yritys sekä VTT aloittivat uusien työkalujen ideoinnin työkoneiden ja ajoneuvojen suunnittelijoiden tueksi - ympäristötekijöiden huomioon ottamiseksi tuotesuunnittelun varhaisessa vaiheessa.

hannele.jpg (15172 bytes)
Hannele Tonteri
Kuva:Erkki Makkonen

Lisätietoja:
VTT Tuotteet ja tuotanto,
Hannele Tonteri, erikoistutkija
puh. 050 300 6028
hannele.tonteri@vtt.fi

Valtra Oy Ab,
Petteri Piippo, kehityspäällikkö
puh. 040 728 7279
petteri.piippo@valtra.com

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]