UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
22.10.2003

VTT ja yritykset tehostavat tietyömaan hallintaa langattomalla tiedonsiirrolla

VTT ja yritykset ovat kehittäneet tietyömaan urakointiin tehokkaan ja helppokäyttöisen tietojärjestelmän. Kuljetusyrityksissä monet puhelinsoitot ja hajanainen paperikirjanpito vähenevät olennaisesti, kun yritykset liittävät uuden, langattoman tietojärjestelmän nykyisiin tietyömaan ajojärjestely- ja tuotannonohjausjärjestelmiin. Tieliikelaitos hyödyntää kehitystyön tuloksia omien järjestelmiensä jatkokehittelyssä. Näin yritykset ja laitos parantavat kilpailukykyään.

Korkearesoluutiokuva
Kuva: Tieliikelaitos

Uudessa tietyömaajärjestelmässä työmaan pääurakoitsija hallitsee tietokantaa, josta kukin aliurakoitsija hakee itsenäisesti GPRS-datayhteydellä häneltä tilatut kuljetus- ja lastaustehtävät, kuittaa ne vastaanotetuiksi ja aloittaa työt. Pääurakoitsija hallitsee tietojärjestelmällään myös hajallaan sijaitsevia maa-ainesvarastojaan.

Maanrakennusurakka vaatii erillään olevien ihmisten, koneiden ja maa-ainesvarastojen yhdistämisen tehokkaaksi tapahtumaketjuksi. VTT:n ja yritysten kokeilussa pyöräkuormaajien ja sora-autojen kuljettajat hakivat aamusta alkaen tietokannasta tiedot ko. päivänä heille sovituista projektin tehtävistä. Kuorman valmistuttua pyöräkuormaaja välitti tietokantaan tiedon kuhunkin ajoneuvoon kuormatusta tonnimäärästä sekä tehtävästä, johon se liittyy. Samalla tallentuu myös tieto pyöräkuormaajan tekemästä työstä. Lisäksi kokeilussa kerättiin tietoa kuorma-auton GPS-paikannustekniikalla ajomatkan pituudesta purkupaikalle.

VTT ja Tieliikelaitos kokeilivat järjestelmää Seinäjoella. Laitoksen kehittämispäällikkö Pekka Suopajärvi sanoo, että järjestelmä helpottaa olennaisesti ajo- ja työjärjestelyjä, kun tilatut kuljettajat koneineen ilmoittautuvat aamuisin palvelukseen ja päivittävät jatkuvasti omia tapahtumiaan palvelimen tietokantaan. Pääurakoitsija seuraa omalta tietokoneeltaan reaaliajassa projektin eri tehtävien etenemistä ja materiaalivarastojen riittävyyttä. Suopajärvi lisää, että tällainen huipputeknologia auttaa työntekijöitä keskittymään ydintehtäväänsä, ja se parantaa myös tienrakennusalan kiinnostavuutta.

Napapiirin Kuljetus Oy:n työpäällikkö Keijo Röytiö sanoo, että uusi järjestelmä ajojärjestelyissä parantaa myös toiminnan laatua, koska se vähentää nykyisiä osin virheellisiä tilaus-, laskutus- ja tilitystietoja. Samalla soravarastojen seuranta helpottuu, ja GPS-tekniikalla varmistetaan oikean soralajin kuormaaminen. Järjestelmän käyttökustannukset ovat pienet, ja tiedot pysyvät puskurissa, vaikka langattomassa siirrossa olisikin katkoksia.

Järjestelmä on toteutettu nykyisin käytössä olevilla langattomilla perustekniikoilla. Palvelintietokoneeseen luotiin yhteys GPRS-moduuleilla varustetuilla ajoneuvotietokoneilla tai GPRS-puhelimilla, joissa toimivat java-ohjelmat. Mikäli tietyömaan urakoinnissa käytettävät koneet on varustettu ajoneuvotietokoneilla, niiden ominaisuuksia hyväksi käyttäen koko tietyömaan tietojärjestelmän jalostusastetta voidaan nostaa nykyisestä. Siten tietyömaan pääurakoitsijan ja sen aliurakoitsijoiden toiminnat tehostuisivat edelleen.

Langattomaan tiedonvälitykseen perustuvan tietyömaan ohjausjärjestelmän kehittämiseen osallistuivat myös Ebsolut Oy, Kajaanin Puhelinosuuskunta, Sunit Oy ja Tamtron Oy.

Lisätietoja:


Kuva: Reijo Koirikivi

Kuva: Tieliikelaitos
VTT Elektroniikka
Klaus Känsälä, ryhmäpäällikkö
p. (08) 551 2223, 040 546 0131
klaus.kansala@vtt.fi
Tieliikelaitos
Pekka Suopajärvi, kehittämispäällikkö
p. 0400 396 788
pekka.suopajarvi@tieliikelaitos.fi

Kuva: Jouni Laaksomies
Napapiirin Kuljetus Oy
Keijo Röytiö, työpäällikkö
p. (016) 330 4000, 0400 391 811
keijo.roytio@nakuoy.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]