UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

29.5.2008

Tampereen ammattikorkeakoulu mallintaa laitosteatterin toimintoja

Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osaamiskeskus johtaa yhteistöitä, joilla Mikkelin ja Rauman teatterit kehittävät toimintojaan. Tuloksina syntyy uutta tilaa improvisoinnille ja luoville ideoille, koska arkinen tuotantotoiminta aletaan hallita nykyistä paremmin. Teatterit henkilökuntineen ovat päättäneet omista kehittämiskohteistaan, ja teatterit myös jakavat keskenään uudet kehittämiskokemuksensa.

Teatteri
Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Eero Pölönen (vas.) ja Rauman teatterin johtaja Teemu Ojanne ovat käynnistäneet Rauman teatterissa koko henkilökuntaa koskevan kehittämishankkeen.
Korkearesoluutiokuva (1324 Kt)
Kuva: Susanna Ihanus

Mikkelin ja Rauman teattereiden henkilökunnat ovat kokoontuneet ammattikorkeakoulun johdolla omiin kaksipäiväisiin ”tulevaisuusverstaisiinsa”. Verstaspäivillä henkilökunnat pohtivat avoimesti, miten kehittää teattereidensa toimintaa. Teattereiden samankokoisuus ja myös säännöllinen kesäteatteritoiminta ovat vankka perusta hyödyntää uusia oppimiskokemuksia myös teattereiden kesken.

Rauman Kaupunginteatteri on päättänyt analysoida ja dokumentoida oman tuotantoprosessinsa. Käytännön tutkimusesimerkiksi teatteri ottaa tulossa olevan, vaativan musiikkiesityksen tuottamisen. Tulevaisuusverstaassa henkilökunta nosti erityishaasteiksi parantaa tuotannoissaan keskinäistä viestintäänsä ja vähentää ajoittaista kiirettä. Teatteri mallintaa oman tapansa työskennellä, mikä helpottaa tulevaisuudessa etenkin myös työnjohdollisten vierailijoiden ja henkilökunnan yhteistä tekemistä.

Mikkelin Teatteri valmistelee ammattikorkeakoulun kanssa hankkeen, jossa arvioidaan teatterin ohjelmiston ennakkosuunnittelua. Teatteri kehittää nykyistä parempia menetelmiä ideoida ja neuvotella esitysoikeuksista, tehdä sopimuksia uusista tuotannoista, vierailijoista ja sopia aikatauluista. Pitkäjänteinen ohjelmistosuunnittelu myös kehittää teatterityön eri vaiheita.

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin taiteen ja viestinnän osaamiskeskuksen tulevaisuusverstaiden tavoite on tutkia teatterien kanssa näiden tuotantoprosesseja ja löytää tärkeimmät tuotannon kehittämiskohteet. Mikkelissä ja Raumalla tulevaisuusverstaat loivat uutta motiivia ja innostusta teatterityöhön, jossa olennaista on avoin yhdessä tekeminen ja tarve olla altis vaikuttumiselle ja vaikuttamiselle. Teatterituotanto on haastavaa, eri alojen ja osittain vaihtuvien asiantuntijoiden osaamisten yhteensovittamista.

Teatterit hakevat kehittämishankkeilleen rahoitustukea Työelämän kehittämiskeskuksesta ja EU:lta. Hankkeet ovat osa TAMKin tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä yrityspalveluja, ja niissä opiskelijat tekevät myös opinnäytetöitä. Kehittämistyöt liittyvät myös Tutkivan teatterityön keskuksen toimintaan.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Eero Pölönen
puh. 050 331 5744
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Mikkelin Teatteri
Teatterin johtaja Pekka Laasonen
puh. 040 773 1703
etunimi.sukunimi@mikkelinteatteri.fi
Rauman Kaupunginteatteri
Teatterinjohtaja Teemu Ojanne
puh. 044 776 9901
etunimi.sukunimi@raumanteatteri.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]