UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
06.05.2004

Turun seutu haastaa kilpailuun yritysten sijoittumisista
Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Varsinais-Suomessa

Turun seutua sijoituspaikakseen harkitsevat yritykset alkavat saada vastauksia kysymyksiinsä yhdeltä luukulta. Yrityksille sijoittumispalveluja nykyisin tarjoavat seutukunnan toimijat suunnittelevat palvelua, jolla yritykset saavat helposti ja nopeasti tietoja Varsinais-Suomen yritysliiketoimintaa edistävistä vahvuuksista. Tällä uudella toimintatavalla helpottuu maakunnan tavoite tulla yhä kilpailukykyisemmäksi pohjoiseurooppalaiseksi yritysten ja laitosten toimintapaikaksi.

– Turun seudun imuvoimat on tunnistettava ja niitä pitää markkinoida, TNT Suomi Oy:n aluejohtaja Ari Niemelä sanoo. Yritys aloitti huhtikuussa oman päivittäisen lentorahtiliikenteen Turusta Keski-Eurooppaan.
Korkearesoluutiokuva (514 Kt)
Kuva: Outi Arola
ICT Turku Oy:n ja Pilot Turku Oy:n yhteisesti johtamassa selvitys- ja kehityshankkeessa on luotu suunnitelma ainutlaatuiseksi toimintamalliksi, jolla saadaan aikaan yrityksiä houkuttelevia palveluja. Mallin mukaan toimittaessa yrityksen ensimmäinen kysely vapaasta yritystontista tai esimerkiksi työvoiman saatavuudesta johtaa automaattisesti siihen, että yritykselle valmistellaan sisällöltään juuri sitä kiinnostava sijoittumisraportti maakunnasta toimipaikkana. Halutessaan yritys pystyy nykyaikaisen tietotekniikan avulla seuraamaan pyytämänsä sijoittumispaikkaselvityksen etenemistä ja myös selaamaan omatoimisesti luokiteltuja yritystoiminnan lisäämiseen liittyviä olennaisia oheistietoja.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli ohjaa yrityksiä tukevia tahoja antamaan kokonaisvaltaisia palveluja. Mille taholle tahansa tullut ensikontakti johtaa aina samaan toimintatapaan ja lopulta yhdenmukaisiin sijoittumisraportteihin. Raportin saa suomeksi tai englanniksi. Ensimmäinen konkreettinen askel sijoittumispalvelukeskuksen toteutuksessa on palvelu, joka yhdistää nykyisin erillään olevat tiedot Turun vapaista yritystonteista, karttapalvelut ja osoiterekisterit.

Sijoittumispalvelukeskuksen suunnitteluun osallistuivat Turku Area Development Center ja Turun kaupunki. Työn rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto Varsinais-Suomen liiton kautta. Aihepiirin toimijat valmistelevat parhaillaan jatkotoimenpiteitä Sijoittumispalvelukeskuksen nopeaksi toteuttamiseksi. Yksi motiivi jatkotyölle on, että uudella toimintatavalla seudun päättäjät saavat selville myös seikkoja, joiden perusteella yritys mahdollisesti päättää sijoittua muualle kuin Varsinais-Suomeen.

TNT Suomi Oy:n aluejohtaja Ari Niemelä sanoo, että maakunnassa on päästävä nopeampaan yrityspalveluun ja päätöksentekoon. Jos yritys saa riittävän nopeasti tiedot vapaista tonteista, ympäristövelvoitteista ja esimerkiksi vapaasta työvoimasta, sijoittumisharkinnan tulos voi olla seudulle myönteinen. Niemelän mukaan seudun imuvoimatekijät on osattava määrittää, ja niiden perusteella seutua on markkinoitava myös ulkomailla. Varsinais-Suomi on pohjoiseurooppalainen liiketoimintapaikka, josta on erinomaisen nopeat ja monipuoliset yhteydet joka puolelle Eurooppaa.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Timo Huttunen, projektipäällikkö
puh. (02) 410 1673, 040 719 2335
timo.huttunen@ictturku.com
Pilot Turku Oy
Tuomas Mikkola, yhteyspäällikkö
puh. (02) 281 3562, 050 524 7976
tuomas.mikkola@pilotturku.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]