UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

14.2.2008

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tutkii japanilaisyliopiston kanssa
Säännöllinen sauvakävely vähentänee ikääntyneen kaatumisriskiä

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tutkii kahden japanilaisyliopiston kanssa, miten pitkäaikainen sauvakävely vaikuttaa ikääntyneen tasapainoon ja toimintakykyyn. Sauvakävelyn on todettu vahvistavan tasapainoa edistävästi jalkalihaksia. Sen oletetaan lisäävän ikääntyneen itsenäistä suoriutumiskykyä ja vähentävän hänen kaatumisriskiään. Näillä olisi myös yhteiskunnallisesti myönteisiä vaikutuksia erityisesti Japanissa, jossa väestö ikääntyy teollisuusmaista nopeimmin.

Sauvakävely
Kaksikymmentä japanilaista osallistuu Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ideoimaan tutkimukseen, jossa selvitetään pitkäaikaisen sauvakävelyharjoittelun vaikutuksia ihmisen tasapainoon. Kuvassa Sadayoshi Murakawa (vas.) ja Mayumi Sakuma.
Korkearesoluutiokuva (384 Kt)
Kuva: Takayuki Kawamura

Japanissa on nykyisin 32 000 yli 100-vuotiasta. Siellä tehtävä tutkimus käsittää kaksi 20:n yli 65-vuotiaan japanilaisen ryhmää. Toinen ryhmä on vertailumittauksia varten ja toisen ryhmän jäsenet ovat alkumittausten jälkeen osallistuneet kahdeksan viikon ajan ohjattuun sauvakävelyharjoitteluun. Loppumittaukset on vastikään suoritettu ja tulokset valmistuvat kevään kuluessa. Ryhmien jäsenet suhtautuivat tutkimukseen erittäin myönteisesti, vaikka sauvakävely on heille aivan uudenlaista liikuntaa.

Mittaustulosten perusteella arvioidaan sauvakävelyn vaikutuksia erityisesti ikääntyneen jalkojen lihasvoimaan, heidän tasapainoonsa ja ylipäätään heidän liikkumiskykyynsä, notkeuteensa ja ketteryyteensä. Lisäksi arvioidaan sauvakävelyn vaikutusta heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Tasapainoarvioinnit tehdään tutkimuksessa suomalaisjohtoisesti ja lihasvoima- sekä  hyvinvointiarvioinnit japanilaisjohtoisesti.

Hyvien jalkalihasten on todettu olevan selvästi verrannollisia hyvän tasapainokyvyn kanssa. Heikko tasapaino lisäisi kaatumisriskiä, ja kaatuminen on suurin yksittäinen syy ikääntyneiden tapaturmiin ja tapaturmaisiin kuolemiin. Jos sauvakävely pienentää ikääntyneen kaatumisriskiä, se on yhteiskunnallisesti erittäin turvallinen ja edullinen tapa helpottaa ikääntyneen ihmisen omatoimisuutta ja itsenäistä suoriutumista. Sauvakävelyn vaikutukset on todettu pääpiirteissään samankaltaisiksi globaalisti, riippumatta ikääntyneen kulttuuriympäristöstä.

Tutkimushanke on alkujaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ideoima. Se toteuttaa tutkimuksen Japanissa Tokohu Fukushin ja Miyagin yliopistojen kanssa. Tutkimukseen osallistuvat Suomesta Exel Oy  ja tasapainon testaus- ja harjoittelulaitteita valmistava Hur Labs Oy. Hanketta tukee Japanissa Sendai-Finnish Wellbeing Center. Tampereella tutkimus liittyy Unipoli-korkeakouluyhteisön hyvinvointiteknologian edistämishankkeeseen (HYVITE).

Lisätietoja:

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Jarmo Perttunen
puh. 050 560 3159
etunimi.sukunimi@piramk.fi
Hur Labs Oy
Toimitusjohtaja Anssi Lipsonen
puh. 020 743 7843 
anssi.lipsonen@hurlabs.com
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
T&K-johtaja Esa Ala-Uotila
puh. 050 568 5352
etunimi.sukunimi@piramk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]