UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
05.10.05

VTT: Yritysten riskienhallinnassa parannettavaa

VTT:n tutkimuksen mukaan yritykset ymmärtävät Suomessa yhä paremmin, että hallittu riskinotto luo mahdollisuuden kotimaiseen ja kansainväliseen menestykseen. Yritykset eivät kuitenkaan osaa ilman asiantuntija-apua tarpeeksi tehokkaasti hyödyntää riskienhallintaa, vaan odottavat objektiivista ja kokonaisvaltaista riskienhallinnan ohjausta viranomaisilta ja mm. tutkimuslaitoksilta. Hyvä riskienhallinta on uusi haaste erityisesti kuntien palveluliiketoiminnalle.

Hyvä riskienhallinta on sisäistetty mahdollisuudeksi menestyä liiketoiminnassa. Tämä muuttaa lähivuosina voimakkaasti toimintakulttuuria teollisuudessa ja erityisesti palvelu- ja tietoperusteisissa yrityksissä. Riskienhallinnan täysipainoista hyödyntämistä haittaa kuitenkin se, että yritykset eivät saa riittävästi apua toimintansa tueksi. Kotimaiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan tähtääville yrityksille on tarjolla useitakin korkealaatuisia menetelmiä liiketoiminnan riskien käsittelemiseksi, mutta niitä yritykset eivät kuitenkaan löydä eivätkä osaa käyttää ilman asiantuntijan ohjausta.

VTT:n tutkimuksen mukaan riskienhallinnan alalle on syntynyt osittain aivan uudenlaista kysyntää, sillä yritykset haluavat saada objektiivista opastusta riskienhallintaan viranomaisilta ja mm. tutkimuslaitoksilta. Kansainvälisesti verkostoiduttaessa riskejä on vaikea hallita, ja kuitenkin yhä useammat päähankkijat myös vaativat alihankkijoiltaan riskien käsittelyyn yhtenäisiä menetelmiä ja riskienhallinnan tulosten dokumentointia.

Vaikka riskinotto on yritystoiminnassa luonnollista, yrityksiä ovat ajaneet riskien käsittelemiseen myös suositus hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance v. 2004), uudet lait (esimerkiksi työturvallisuuslaki v. 2002) ja osittain muutamien erikoisalojen standardivaatimukset. Yhteiskunnallista painetta riskienhallintaan tulee tarpeesta varmistaa yhteiskunnallisia perustoimintoja, kuten energianjakelua sekä vesi- ja viemärihuoltoa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja verkottumisen riskeihin heijastuu erityisesti terrorismin uhka.

Liiketoiminnan menestystekijät riskeineen riippuvat yhä enemmän toisistaan, minkä takia tarve kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan on alkanut korostua. Palvelumarkkinat ovat kehittyneet heikosti Suomessa, ja riskienhallinta osana palveluliiketoimintaa on uusi haaste etenkin kuntien ja mm. julkisyhteisöjen palveluliiketoiminnalle.

VTT:n tutkimuksen rahoittivat VTT ja Työsuojelurahasto. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, puhelinhaastatteluna ja kirjallisuustutkimuksena. Tutkimukseen osallistui yli sata eri kokoista organisaatiota eri aloilta.

Lisätietoja: Julkaisu BTU044-051368, VTT, 2005: http://www.vtt.fi/tuo/44/tuloksia/btuo44-051368.pdf

VTT Tuotteet ja tuotanto
Päivi Mikkonen, erikoistutkija
puh. 020 722 3475
paivi.mikkonen@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]