UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.12.2003

Suurtuotannolta vaaditaan yhä parempia riskianalyyseja
VTT:ltä uusia työkaluja ja menetelmiä riskianalyysin laadunarviointiin

VTT:llä on kehitetty uudet työkalut ja menetelmät monimutkaisesta tuotantojärjestelmästä tehdyn riskianalyysin korkealaatuiselle toteuttamiselle. Hyvä riskianalyysi on strategisesti tärkeä työkalu yrityksen johdolle ja julkisen sektorin päättäjälle. Sen avulla he saavat tukea päätöksentekoon, jolla voidaan pienentää taloudellisia riskejä ja edistävät turvallisuutta.

VTT:n tutkija Tony Rosqvist sai erityisesti merenkulun kasvaneista turvallisuusarviointitarpeista väitöskirja-aiheeksi riskianalyysien laadunarvioinnin kehitystyön.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Erkki Makkonen
VTT on määritellyt aiempaa tarkemmat riskianalyysin laatukäsitteet ja kehittänyt riskianalyysin tulkintatapoja. Tähän liittyen se on kehittänyt järjestelmällisen menettelytavan nykyisten riskianalyysimallien epävarmuuksien arvioimiseksi.

Riskianalyysin laadun arviointimenetelmien ja uusien työkalujen kehitystyötä on perusteltu yhä laajemmilla ja monimutkaisemmilla sosioteknisillä tuotantojärjestelmillä – esimerkkeinä voima- ja prosessilaitokset, liikennejärjestelmät sekä logistiikka- ja muut usean toimijan verkostot. VTT:n laadunarvioinnin kehitystyötä on ohjannut erityisesti merenkulun säädösuudistusten edellyttämä järjestelmällinen turvallisuusarviointi.

Uusilla työkaluilla voidaan hyödyntää aiempaa paremmin asiantuntijoiden osaamista riskianalyysin laadunarvioinnissa. Laadunarvioinnin työkalujen kehitystyö sisältyy VTT:n tutkijan Tony Rosqvistin väitöskirjaan. Väitöskirja tarkastetaan torstaina 11.12.2003 TKK:lla Espoossa.

Väitöskirjan aiheeseen liittyen Rosqvist haluaa nostaa esiin myös riskiviestinnän. Hänen mukaansa toistaiseksi kehitetyt riskianalyysin laadunarvioinnin käsitteet tukevat lähinnä päätöksentekijöiden tekemää riskianalyysin laadunarviointia. Sen sijaan kuluttajien käyttöön tarvitaan erilaiset riskiviestinnän keinot. Niiden kehittämisessä ovat melko pitkällä ainakin hollantilaiset riskiviestinnän tutkijat.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Tony Rosqvist, tutkija
puh. (09) 456 6773, 040 526 0038
tony.rosqvist@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]