UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
25.08.2003

VTT:n kehittämät riskienhallinnan työkalut kiinnostavat eurooppalaisyrityksiä
Suuryritykset alkaneet vaatia pk-yrityksiltä riskien arviointia

Talouselämän epävarmuuden takia yrityksiä kiinnostaa entistä enemmän oman toiminnan riskien arviointi ja hallinta. Suuryrityksissä yritystoiminnan riskit on jo tiedostettu hyvin, mutta pk-yrityksissä niitä on selvitetty vähemmän. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi henkilö-, tieto-, tuote- tai ympäristöriskit. VTT:n pk-yritysten avuksi kehittämät riskienhallinnan työkalut ovat nyt entistä helppokäyttöisempiä. Nämä Euroopassa ainutlaatuiset työvälineet ovat alkaneet kiinnostaa myös keskieurooppalaisia yrityksiä.

VTT:n pitkäaikainen kokemus pk-yritysten riskienarvioinnin työkaluista on johtanut myös eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ensimmäisessä hankkeessa perus- ja työturvallisuusvälineet käännettiin englanniksi ja saksaksi, ja erityisesti englanninkielisellä VTT:n web-sivustolla on runsaasti käyttäjiä. Lisäksi VTT:n tutkija on vastikään kutsuttu ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön pk-yritystyöryhmään. Työryhmän on tarkoitus jatkaa riskienhallinnan työvälineiden kehittämistä kansainväliseen käyttöön erityisesti rakennus- ja elintarvikealalle.

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän toimeksiannosta valmistellaan parhaillaan ohjetta tietoturvallisuusriskien arvioinnista. Tässä yhteydessä pk-yritysten riskien arviointiin kehitettyjä välineitä sovitetaan valtionhallintoon sopiviksi. Painetta riskien arviointiin luovat epävarman talouselämän lisäksi myös nykyiset johtamisjärjestelmät sekä työturvallisuus- ja ympäristösäädökset.

VTT on siirtänyt yrityksille suunnittelemansa riskienhallintatyövälineet myös CD-levyltä käytettäviksi. Nämä VTT:n erityisesti pk-yrityksille suunnittelemat työvälineet ovat edelleen saatavilla myös VTT:n web-palvelimelta. Yritys voi edetä työkaluilla kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta yksityiskohtaisiin riskeihin: henkilö-, liike-, palo-, rikos-, sopimus-, tieto-, tuote- tai ympäristöriskeihin.

Resurssipulan takia pk-yritykset ovat alkaneet hakea apua riskienhallinnan konsulteilta.
– Pk-yritykset havahtuvat todella hitaasti. Alun jälkeen ne alkavat ymmärtää, että oman yrityksen riskit pitää kartoittaa ja ne kannattaa hallita. Toimeksiantajatkin ovat alkaneet kysyä riskienarvioinnista tarjouspyyntöjen ohessa. VTT:n työkaluja yritykset käyttävät mieluiten CD:n ja paperitulosteiden yhdistelmänä, JAT-Konsultointi Ky:n toimitusjohtaja Sisko Kvist sanoo. Hänen mukaansa myös TE-keskusten yritysneuvojat ovat avainasemassa motivoimaan pk-yrityksiä riskien arviointiin.

Lisätietoja: www.pk-rh.com


Kuva: Kimmo Virolainen

Kuva: Kimmo Virolainen

Kuva: JAT-Konsultointi Ky.
VTT Tuotteet ja tuotanto
Päivi Mikkonen,
p. (03) 316 3475, 040 820 6139
paivi.mikkonen@vtt.fi
VTT Tuotteet ja tuotanto
Teuvo Uusitalo,
p. (03) 316 3266, 040 835 6643
teuvo.uusitalo@vtt.fi
JAT-Konsultointi Ky.
Sisko Kvist, toimitusjohtaja
(08) 531 5214, 0400 587 256
sisko.kvist@jat-konsultointi.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]