UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
31.01.2006

EU turvaa teknologiajohtajuuttaan suomalaisvoimin
ICT Turku johtaa EU:n alueellista innovaatiopolitiikkaa selvittävää tutkimusta

ICT Turku Oy:n johtama monikansallinen konsortio etsii tehokkaita menetelmiä tutkimus- ja kehittämisinvestointien lisäämiseksi Euroopassa. Tavoitteena on nostaa tutkimusinvestointeja EU-maissa nykyisestä 1,8 prosentista 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Muutoin on vaarassa Euroopan kilpailukyvyn hiipuminen, sillä vastaavat investoinnit ovat olleet jo pitkään korkealla Japanissa ja Yhdysvalloissa.

ICT Turun projektipäällikön Tuomas Valtosen, projektiassistentin Lotta Luovilan ja ohjelmapäällikön Sirpa Simolan johdolla EU perehtyy EU:n alueelliseen innovaatiopolitiikkaan.
Korkearesoluutiokuva (773 Kt)
Kuva: Jari-Pekka Arvo

ICT Turun johtamassa työssä Latvian, Liettuan, Saksan, Suomen ja Viron innovaatioasiantuntijat selvittävät, mitkä paikalliset tekijät ja olosuhteet ovat johtaneet tutkimus- ja kehittämisinvestointien onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Selvitys perustuu tilastollisiin analyyseihin koulutuksesta, yrittäjyydestä, teknologian työllistävyydestä, tuotanto- ja tietopääomista ja laadullisiin arvioihin tutkimusinvestoinneista ja -kulttuureista.

EU:n komissio on huolissaan eurooppalaisten tutkimus- ja kehittämisinvestointien jälkeenjääneisyydestä verrattuna Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Euroopan Parlamentti vaatii eurooppalaiseen innovaatiopolitiikkaan ajattelu- ja menettelytapojen muutosta. Vaikka Ruotsissa ja mm. Suomessa innovaatioinvestoinnit ovat 3 prosenttia, niin erityisesti Espanjassa, Puolassa ja mm. Virossa innovaatiotrendi arvioidaan negatiiviseksi. Esimerkiksi Virossa innovaatiot ja näiden tuotteistaminen ovat heikkoja, vaikka koulutus ja yrittäjyys ovatkin myönteisessä kasvussa.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään erilaisten innovatiivisten toimijoiden tarpeet. Nämä saattavat vaihdella voimakkaasti sekä EU:n alueiden välillä että organisaatioiden koon, rakenteen ja roolin mukaan. Tavoitteena on laatia EU:n komission käyttöön selkeä ohjeisto innovaatioiden kaupallistamisen tehostamiseksi alueellisen innovaatiopolitiikan keinoin. Innovaatioiden kaupallistaminen on kriittinen tehtävä EU:n pyrkimyksissä turvata kilpailukykyään muihin markkina-alueisiin nähden.

ICT Turun johtamassa selvitys- ja kehittämishankkeessa esille tulevia parhaita käytäntöjä innovaatioiden lisäämiseksi eri olosuhteissa hyödynnetään välittömästi kehittämishankkeeseen osallistuvissa maissa. Sen jälkeen tuloksia esitellään ainakin Bulgariassa ja Puolassa, ja tuloksista odotetaan olevan hyötyä kaikissa muissakin EU-maissa.

Hankkeen arvo on 500.000 euroa. ICT Turku Oy ja sen suomalaisena partnerina hankkeessa oleva Varsinais-Suomen liitto saavat hanketyölleen 100-prosenttisen rahoituksen EU:n komissiolta. Suomessa hanketta tukevat myös Turun kauppakorkeakoulu, Turun seudun kehittämiskeskus ja Turun kaupunki.

Lisätietoja: www.fp6-rain.org

ICT Turku Oy
Sirpa Simola, ohjelmapäällikkö
puh. 050 557 0031
sirpa.simola@ictturku.com
ICT Turku Oy
Tuomas Valtonen, projektipäällikkö
puh. 040 765 4011
tuomas.valtonen@ictturku.com


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]