UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
18.10.2002

 

Miljoonasäästö tuotannon käyttövarmuutta parantamalla
VTT:n kehitystyön ansiosta seisokit vähenivät oleellisesti

Tehtaan tuotantolinjan ennakoimattomasta seisokista aiheutuu helposti huomattavia taloudellisia ja tuotannollisia menetyksiä. Esimerkiksi Rautaruukki Oy:lle syntyy levynvalmistuslinjan seisokista 10 000 euron menetys tunnissa. VTT on yhdessä yritysten kanssa kehittänyt kolmivuotisessa hankkeessa menetelmiä tuotannon käyttövarmuuden parantamiseen. Rautaruukki Oy:ssä asetettiin tavoitteeksi vähentää tuotantolinjan keskimääräistä 15 tunnin viikoittaista ennakoimatonta seisokkiaikaa yhdellä tunnilla. Tuloksena ennakoimattomat seisokit vähenivät kuitenkin peräti kahdella tunnilla.
Korhonen.jpg (27 418 bytes)

Rautaruukki Oy:n kehitysinsinööri Risto Korhonen on perehtynyt tehtaan tuotannolle elintärkeän levynvalmistuslinjan käyttövarmuuteen. Hän on vuosien aikana johtanut kehitystä, jolla tuotantolinjan tuottavuutta on olennaisesti parannettu erityisesti VTT:n asiantuntijoiden tukemana.
Korkearesoluutiokuva

Kuva: Riitta Kalliosalo

VTT:n ja yritysten yhteisen tutkimushankkeen tuloksena yritykset voivat parantaa kilpailukykyään lisäämällä tuotantolaitteiston käyttövarmuutta uusien seurantajärjestelmien avulla. Näissä menetelmissä yhdistetään sopivasti pitkäaikaista käyttökokemustietoa, päätöksenteon tukijärjestelmiä ja kunnonvalvonta-anturien sekä etenkin myös tuotannon ohjaamisessa käytettävien mitta-anturien tietoja. Tutkimushankkeeseen osallistuivat Rautaruukki Oy:n lisäksi mm. Lillbacka Oy, Metso Paper Oy, Metso Minerals Oy ja Outokumpu Oy.

- Käytimme kehitystyöhön viisi miestyövuotta, mutta vuosittainen tuotannonmenetys väheni 250 000 eurolla, Rautaruukki Oy:n kehitysinsinööri Risto Korhonen kertoo käyttövarmuuden tutkimus- ja kehitystyön vaikutuksista yritykselle.

Korhosen mukaan tietämyksen hankinta on oleellista kunnonvalvonnan parantamiseksi. Olemassa olevien mittaus- ja ohjausanturien antamat tiedot on osattava yhdistää asiantuntijajärjestelmiin. Näistä saadaan tunnuslukuja, jotka muotoillaan ymmärrettävään muotoon tuotantohenkilöstön päätöksenteon tueksi. Rautaruukki Oy kokeilee parhaillaan levynvalmistuslinjalla kunnonvalvonnan päivitetyn järjestelmän demoversiota.

- Viimeistä huutoa olevaan tekniikkaan suhtaudun varovasti. Toisaalta, kun kunnonvalvonnan järjestelmää muutetaan, se kannattaa tehdä perusteellisesti. Mielenkiintoista on ainakin tulevaisuuden itsediagnostisoiva anturi, joka analysoi mittaamansa tiedon ja lähettää johtopäätöksensä eteenpäin, Korhonen sanoo.

VTT:n koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitettiin myös tiedonsiirron mahdollisuuksia tukea etäältä tapahtuvaa laitteen kunnossapidon seurantaa. Menettelyllä tuetaan kauas asiakkaalle toimitettavien laitteiden ennakoivaa huoltoa ja paikallisen huoltohenkilökunnan suunnittelemia korjaustoimia. Lisäksi hankkeessa selvitettiin uusia, kunnonvalvontaa tukevia teknisiä menetelmiä: värähtely- ja öljyanalyysiantureita, sääntöpohjaista päättelyä, mittaustiedon luotettavia siirtomenetelmiä, simuloinnin käyttöä diagnostiikassa eli kunnonmäärityksessä sekä kunnonvalvonta- ja ohjausjärjestelmien tietojen yhdistämistä kattavan kuntoanalyysin ja mahdollisten vikaennusteiden tekemiseksi. Uusimmat tarpeet koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden parantamiseksi ovat jo johtaneet aihealueella useaan uuteen yritys- ja VTT-vetoiseen jatkohankkeeseen.

Jyrki.jpg (20 453bytes)
Jyrki Tervo
Kuva:Erkki Makkonen

Lisätietoja:
VTT Tuotteet ja tuotanto,
Jyrki Tervo, erikoistutkija
puh. 050 375 2678
s-posti: jyrki.tervo@vtt.fi

Rautaruukki Oy,
Risto Korhonen, kehitysinsinööri
puh. 040 549 0207
s-posti: risto.korhonen@rautaruukki.com

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]