UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

12.4.2007

Puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjät verkostoituvat keskenään
Metsäteollisuudelle tarjotaan kokonaisvaltaisempia puunkorjuu- ja kuljetuspalveluita

Metsäteollisuus haluaa yhä useammin ostaa puunkorjuun ja kuljetusten palvelut yrittäjiltä aiempaa laajempina palvelupaketteina. Yrittäjät vastaavat haasteeseen kehittämällä osaamistaan ja palvelutarjontaansa Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeessa. Tulevaisuudessa menestyvä metsäalan yrittäjä myy tarjoamansa palvelut asiakkaalle räätälöitynä, kattavana kokonaisuutena. Yrittäjien kehittyvä osaaminen parantaa sekä alan yritysten että osaltaan koko metsäalan kansainvälistä kilpailukykyä.

Puunkorjuu
Projektipäällikkö Petri Murtomäki Tampereen ammattikorkeakoulusta (vas.) ja kuljetuspäällikkö Mikko Välikoski Metsäliitto Osuuskunnasta ovat perehtyneet puunhankinta- ja kuljetusyrittäjyyden uusimpiin haasteisiin.
Korkearesoluutiokuva (245 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Metsäteollisuus haluaa selkiyttää ja tehostaa puuraaka-ainehankintaansa. Tähän se pyrkii vähentämällä omaa työnjohdollista osuuttaan puunhankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa, mikä luo yrittäjille mahdollisuuden tarjota entistä monipuolisempia palveluja. Niiden tarjoaminen vaatii yrityksiltä uutta osaamista, kasvua, toimintatapojen kehittämistä ja keskinäistä verkostoitumista.

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin puunhankinta- ja puunkuljetusyrittäjyyden kehittämishanke on kattavuudeltaan uutta Suomessa. Hanke on sisältänyt kuukausittain koulutusjaksoja, joissa on käsitelty yritysten toiminnan seurantaa, kustannuslaskentaa, yritystaloutta, sopimuksentekoa, laatujärjestelmiä ja verkostoitumista. Erikoisteemoina kehittämishankkeessa ovat metsäenergia-alan yrittäjyys, kansainvälistyminen, metsänparannusalan yrittäjyys ja yritysten sukupolvenvaihdos. Kouluttajina toimivat metsäalan yrittäjyyden asiantuntijat.

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi yrittäjät saavat yksilöllistä konsultointiapua yritystensä kehittämisen avainkysymysten ratkaisemiseksi. Ensimmäiseen, lokakuussa päättyvään kehittämishankkeeseen osallistuu metsäalan yrittäjiä Etelä- ja Länsi-Suomesta. Yrittäjät ovat pitäneet koulutusta ja konsultointitukea erinomaisena ja edullisena apuna heidän pyrkiessään kehittymään puunkorjuu- ja kuljetuspalvelujen avaintoimittajiksi. 

TAMKin puunhankinta- ja kuljetusyrittäjyyden kehittämishankkeen rahoittavat Länsi-Suomen lääninhallitus, EU, metsäteollisuusyritykset ja koulutukseen osallistuvat yritykset.

Lisätietoja: www.tamk.fi/puunhankintajakuljetusyrittajyys

Tampereen ammattikorkeakoulu    
Projektipääll. Petri Murtomäki
puh. 040 777 0956
petri.murtomaki@tamk.fi
Metsäliitto Osuuskunta    
Kuljetuspääll. Mikko Välikoski
puh. 0500 354 028
mikko.valikoski@metsaliitto.fi
Metsäkuljetus Heino & Uusitalo Oy
Toimitusjoht. Pasi Heino
puh. 0400 180 492
heino.pasi@kolumbus.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]