UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
Prosessiteollisuuden turvallisuudelle uusia haasteita 5.9.2000

prosessiturvallisuus
kuva: Katja Luoma

Prosessiteollisuudessa turvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen on haaste. Alalla tuotantoon verkottuu aiempaa useampi yritys. Vastuurajat hämärtyvät, sillä päätilaajalla, urakoitsijalla ja kullakin aliurakoitsijalla on omat turvallisuuskäsityksensä.

Riskejä voivat lisätä toimintojen ulkoistamisen takia tehdasalueilla työskentelevät ulkopuoliset työntekijät: vaaratilanteita syntyy, jos henkilö tuntee laitoksen ja sen turvallisuusohjeet huonosti, ja kuitenkin ammattitaitoisesta toiminnasta pitää olla takeet. Useat yritykset myös pilkkovat toimintojaan erillisiin yrityksiin. Sekin vaikeuttaa vastuurajojen määrittämistä.

Yli 50 prosessiturvallisuuden asiantuntijaa, teollisuuden edustajia, viranomaisia ja tutkijoita ovat todenneet, että prosessiteollisuuden alalle on kehitettävä yhtenäiset turvallisuuskäytännöt, jotta tapaturmat ja tuotantohäiriöt vähenevät ja alan imago paranee. Turvallisuusvelvoitteet ja vastuut on selkiytettävä, ja turvallisuuskäyttäytymiseen on paneuduttava jo alan koulutuksessa.

Prosessien ja laitosten suunnittelu on vaihe, jossa luodaan pohja prosessiturvallisuudelle. Onnistuneen lopputuloksen kannalta hankevaatimusten määrittely on kriittinen tekijä. Yrityksiin kertyy turvallisuuteen liittyvää tietoa ja käyttökokemusta, jonka hyödyntämisessä uusi teknologia ja tietotekniikan keinot auttavat. Tämä käy ilmi VTT Automaation tekemästä selvityksestä.

Selvitys tehtiin Turvatekniikan keskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin ja Työsuojelurahaston toimeksiannosta. Osapuolet valmistelevat selvitykseen perustuen ensimmäistä seikkaperäistä, koko prosessiturvallisuuskentän kattavaa hankekokonaisuutta. Tutkimushankkeissa paneudutaan uusimmantu

Anna-Mari Heikkilä

rvallisuustiedon hyödyntämiseen, ihmisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen, turvallisuuden varmistamiseen verkottuvassa toiminnassa sekä siihen, miten laitokset voidaan suunnitella ja rakentaa turvallisiksi. Hankkeiden tuloksista saavat hyödyn kaikki teollisuusalat.

Lisätietoja:
VTT Automaatio, Anna-Mari Heikkilä,
puh. (03) 316 3490, matkapuh. 040 715 3641.
http://www.vtt.fi/aut/rm/projects/proskeh/

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]