UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
16.11.2002

 

VTT:n menetelmällä oivaltaa riskin merkityksen
Työpaikan riskien arviointi ohjaa turvallisuuteen ja tuotannon häiriöttömyyteen

Työturvallisuuden parantuminen ja tuotantohäiriöiden pienentyminen etenevät käsi kädessä; ne vaikuttavat toisiinsa ja tehostavat yrityksen kuten myös kansantalouden kannattavuutta. Masa-Yardsin Helsingin telakan osalohkotuotanto-osasto on saanut VTT:ltä oleellisen avun työturvallisuuden edistämiseksi ja kalliiden tuotantoseisokkien vähentämiseksi. VTT:n riskien arvioinnin avulla osaston 140:stä työntekijästä 18 kävi systemaattisesti läpi jokaisen työtehtävänsä; he löysivät yhteensä 367 työturvallisuusriskiä tai tuotannon häiriömahdollisuutta.

- Työnjohtomme ja työntekijämme ovat avainasemassa työolojemme kehittämisen ideoinnissa. Osa heidän ideoistaan otettiin heti työn alle, telakan osastoinsinööri Niko Rautiainen sanoo.

Rautiaisen mukaan tällä Masa-Yardsin osastolla on ollut jo ennen uusinta kehityshanketta tavoite vähentää vuosittain 20 prosenttia työtapaturmien määrää ja tuotantohäiriöitä. VTT:n riskien arviointimenetelmä kytkettiin vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, ja se helpottaa tavoitteen saavuttamista.

- Kun aluksi tämä ryhmä työntekijöistämme osallistuu konkreettisesti riskien kartoitustyöhön, niin myöhemmin he ovat parhaita jakamaan työturvallisuustietoa osastolla ja innostamaan kaikkia muita työoloista välittämiseen. Osaston johdon tehtävä on priorisoida kehittämistoimet ja hankkia tarvittavat resurssit.

VTT:n tutkija Taru Lehto sanoo, että yritykset pystyvät tekemään hyviä selvityksiä ja arviointeja riskeistä, ja tulokseksi ne saavat monia toimenpide-ehdotuksia työolojen ja -turvallisuuden parantamiseksi. Sen sijaan yritysten johdon on vaikea päättää, mikä toimenpiteistä on kiireellisin, tehokkain, taloudellisesti kannattavin - yksinkertaisesti - mikä on paras toimenpide.

Uusia työkaluja työpaikkojen riskienhallinnan päätöksenteon tueksi ovat päättäneet hakea Masa-Yards, Lemminkäinen Oyj, Rannila Steel Oy, Tampereen kaupungin vanhusten palvelutoimi sekä Työsuojelurahasto, Työelämän kehittämisohjelma ja VTT. Ne ovat perustaneet hankkeen, jonka puitteissa VTT ja TTKK luovat uudet menetelmät; näiden avulla tuetaan vastedes kokonaisvaltaista riskienhallintaa työpaikoilla, systemaattista riskikohteiden tunnistamista ja toimenpiteistä päättämistä. Samalla otetaan huomioon työolojen kehittämistoimien kustannukset ja varmistetaan sitä, että henkilöstö ja työterveyshuolto-organisaatiot osallistuvat kehitystyöhön.

- Työolot paranevat tekemällä näkyviä, oikein valittuja ja perusteltuja toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan myönteinen suhtautuminen tavoitteeseen vähentää kaikenlaisia häiriöitä. Esimiesten valvonta ja tuki ovat edellytys onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Olemme saaneet tästä VTT:n johtamasta hankkeesta jo nyt hyviä tuloksia, ja erityyppiset hankkeen yritysosapuolet antavat aivan uusia näkökulmia riskiajatteluun. Hyviä ideoita ovat olleet koulutusmatriisi-idea ja mm. turvallisuusauditointi, Rautiainen kertoo.

Masa-Yardsin Helsingin telakan osalohkotuotanto-osasto valmistaa valtavia laivan osalohkon puolikkaita: noin 12 metriä pitkiä, 16 metriä leveitä, laivan yhden kansikerroksen kokoisia laivan osia. Päätehtävät osastolla ovat levytyöt sekä hitsaustyöt.

heli.jpg (32749 bytes)
Taru Lehto
Kuva: Katri Valkokari

Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/aut/rm/projects/prima/index.htm

VTT Tuotteet ja tuotanto,
Taru Lehto, tutkija
puh. (03) 316 3267, 040 839 2751
taru.lehto@vtt.fi


Masa-Yards, Helsingin telakka
Niko Rautiainen, osastoinsinööri
puh. (09) 194 2801
niko.rautiainen@masa-yards.fi

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]