UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
01.08.2005

VTT:n menetelmän avulla suuronnettomuuksien pelastustyöhön osataan varautua yhä tehokkaammin

VTT kehittää menetelmän, jonka avulla vakavien ilmailu-, juna- tai laivaonnettomuuksien ja mm. teollisuuslaitosten tulipalojen pelastustyöhön osataan varautua nykyistä tehokkaammin. Menetelmä helpottaa alueellista ja valtakunnallista pelastusresurssien suunnittelua. Samalla riskienarviointi yhtenäistyy.

VTT:n tutkija Riitta Molarius (vas.) ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jouko Allinniemi Hämeenlinnan paloasemalla.
Korkearesoluutiokuva (1,0 Mt)
Kuva: Jarkko Wallenius

VTT:n menetelmällä voidaan arvioida yhtenäisesti erityisrakennuksista ja mm. maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia vakavia riskejä. Yhtenäinen tapa arvioida näiden kohteiden riskit täydentää aiempaa riskialuemenettelyä ja helpottaa vakavien vahinkoseurausten vähentämisen suunnittelua. Lisäksi vahvistuu pelastusalan asiantuntemus, jota kunnat voivat käyttää mm. kaavoituksessa erityiskohteiden suoja-alueiden määrittämiseen.

Erityiskohteiden riskienhallintamenetelmä helpottaa hyvin harvoin sattuvien, mutta vahinkoseurauksiltaan vakavien riskien arviointia liikenteessä, vaarallisia aineita käyttävässä teollisuuslaitoksessa tai muussa erityisrakennuksessa ja mm. yleisötapahtumassa. Riskit luokitellaan niiden todennäköisyyden ja mahdollisten vahinkoseurausten vakavuuden perusteella.

Menetelmässä käytetään hyväksi kansainvälisiä ja kansallisia tilastoja sekä asiantuntijoiden kokemusperäisiä tietoja maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä, ympäristöpäästöistä ja mm. tulipaloista. Se yhdistää vahinkotodennäköisyydet myös vakuutusyhtiöiden taloudellisiin korvaustilastoihin henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahingoista.

Kehitettävän menetelmän koekäyttö on esimerkiksi jo tuonut korostuneesti esille vaarallisten aineiden kuljetuksesta aiheutuvan, useaa maakuntaa koskevan riskin Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastustoimialueilla. Tämä riski syntyy erityisesti Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemien ja Kotkan sataman kautta kulkevasta tavaraliikenteestä.

Nykyinen pelastustoimen riskienarviointi on kaksivaiheinen. Riskialueet määritellään ns. ruutuaineiston pohjalta, ja määritys perustuu sisäasiainministeriön toimintavalmiusohjeessa mainittuihin väestötiheyden ja kerrosalan arvoihin sekä tieliikenteen osalta viimeisen viiden vuoden ajalta laskettuun onnettomuustodennäköisyyteen. Riskialuemäärittely tapahtuu valtakunnallisesti yhtenäisin perustein. Sen sijaan erityisiä riskikohteita on toistaiseksi arvioitu ilman tilastotieteellistä pohjaa, mikä on vaikeuttanut valtakunnallista pelastusalaa koskevaa suunnittelua sekä päätöksiä taloudellisista tukitoimista.

VTT:n erityiskohteiden riskienhallintamenetelmän kehittämistyön rahoittavat sisäasiainministeriö sekä palon- ja öljynsuojarahastot. Omalla työllään kehittämistyöhön osallistuvat ministeriön pelastusosasto, Pelastusopisto sekä Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Kainuun, Kymenlaakson ja Pirkanmaan pelastustoimialueet.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Riitta Molarius, tutkija
puh. 020 722 3480, 040 824 1394
riitta.molarius@vtt.fi
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Jouko Allinniemi, pelastusjohtaja
(03) 621 2214, 040 551 5211
jouko.allinniemi@pelastuslaitos.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]