UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
12.01.2005

Suomalainen ohjelmistoala vastaa Kaukoidän haasteeseen
VTT:n kehittämillä menetelmillä ohjelmistoyritysten työteho ja tuotteiden laatu paremmiksi

VTT on kehittänyt ohjelmistoalalle menetelmiä, joilla eurooppalaiset yritykset voivat tehostaa työtään ja parantaa ohjelmistotuotteidensa laatua. Uusien menetelmien avulla yritykset ovat voineet vähentää tuotevaatimusten läpikäyntiin käyttämäänsä työaikaa ajoittain jopa 75 prosenttia. Lisäksi asiakaspalautteena tulleet vakavat virheilmoitukset ovat vähentyneet 30 prosenttia. Tällaisilla parannuksilla voidaan vastata Kaukoidästä tulevaan ohjelmistoalan kilpailuun.

Solid Information Technology Oy:n tuotekehitysjohtaja Janne Järvinen sanoo, että VTT on tehnyt arvokasta työtä kehittäessään menetelmiä ohjelmistotekniikoiden helpompaan käytännön soveltamiseen.
Korkearesoluutiokuva (648 Kt)
Kuva: Vilho Raatikka

VTT:n uusia menetelmiä käyttäen ohjelmistoyritykset voivat aiempaa paremmin keskittyä ydinosaamiseensa. Menetelmien avulla yritysten on aiempaa helpompi valita parhaat ohjelmistoalan tekniikat ja myös räätälöidä näistä itselleen sopivimmat. Näin yritykset voivat esimerkiksi määrittää aiempaa tarkemmin ja nopeammin tuotteelleen markkinaodotusten mukaiset vaatimukset. Lisäksi menetelmillä voidaan mitata paljolti "näkymättömänä pidetyn" ohjelmistotyön tehokkuutta.

Ohjelmistoalan hankaluus on ohjelmointitekniikoiden suuri kirjo ja tarjonta. Yritysten on käytännössä mahdoton käyttää riittävästi aikaa niiden vertailuun. VTT:n asiantuntijat pureutuivat tutkimus- ja kehityshankkeessa yritysten käytännön tarpeisiin. Hankkeeseen osallistuneet saivat vapaasti käytettäväkseen 30 yrityksen kanssa tehdyt esimerkit yli 100 ohjelmistokehitystyön hyvistä käytännöistä.

Solid Information Technology Oy valmistaa tietoliikennealalle sulautettuja tiedonhallintaohjelmistoja. Yrityksen mukaan VTT:n kanssa kehitettyjen menetelmien avulla yrityksen työryhmä pystyi lyhentämään erään tuotteen vaatimusten läpkäyntiin käyttämänsä ajan tavanomaisesta kahdesta päivästä lähes puoleen päivään. Työn ja tuotteen laatu parani muutenkin: asiakkailta tullut palaute tuotteen vakavista virheistä väheni 30 prosenttia.

Tutkimus- ja kehityshankkeeseen osallistuivat VTT, Oulun yliopisto, Tekes, Solid ja Nokia. Hanke oli osa eurooppalaista mittavaa ohjelmistotekniikoiden kehitystyötä, johon osallistui useita alan huippututkimuslaitoksia ja -yrityksiä. Käytännölliset, yrityksiä hyvin palvelleet tulokset ovat jo johtaneet eurooppalaiseen jatkohankkeeseen, jossa kehitetään ohjelmistoalan verkottuneelle tuotannolle yhä parempia käytäntöjä.

Lisätietoja: www.mooseproject.org

VTT Elektroniikka
Päivi Parviainen, erikoistutkija
puh. 020 722 2471, 040 746 7198
paivi.parviainen@vtt.fi
Solid Information Technology Oy
Janne Järvinen, tuotekehitysjohtaja
puh. (04) 248 8881, 040 754 4738
janne.jarvinen@solidtech.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]