UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
8.5.2001

Luotettavuusnäkökulmia ohjelmistoihin VTT:ltä

korkearesoluutiokuva (343 238 tavua) 

Ohjelmistotuotteiden luotettavuuden analysointiin kehitetään uusia menetelmiä, koska ohjelmistojen hankkijat ja käyttäjät vaativat yhä parempia tuotteita. Oman lukunsa muodostavat turvallisuuskriittiset ohjelmistot, sillä niiden luotettavuus on pystyttävä myös varmentamaan. Ohjelmistotuotteiden tilaajat ovat alkaneet kiinnostua lisäksi ohjelmistoille myönnettävistä takuista; toki takuiden juridiset velvoitteet ovat toistaiseksi osittain ratkaisematta.

Muutama merkittävä ohjelmistoalan yritys ja VTT suunnittelevat Tekesin tuella ohjelmistoluotettavuuden kehitys- ja mittaustyökaluja sekä selvittävät alan koulutustarvetta. Työ tehdään vuosina 2000 - 2003, ja työn arvo on kaksi miljoonaa markkaa.

Pitkällä aikavälillä ohjelmistojen luotettavuuden huomioon ottaminen kehitystyön alusta alkaen on hyvä keino pysyä ohjelmistoprojektille asetetuissa tavoitteissa ja aikataulussa. Lisäksi luotettava ohjelmisto on saatava aikaan lisäämättä henkilöresursseja.

Nykyisin ohjelmistojen luotettavuuden mittaaminen ja varmentaminen perustuu pääosin ohjelmistojen kehitystyön aikaisiin tuloksiin: dokumentteihin, testeihin ja suoritettavaan ohjelmaan. Käytännöllisiä työkaluja luotettavuuden arviointiin ei

Hannu Harju

juuri ole. Monet ohjelmistot kootaan eri toimittajilta saaduista moduuleista; moduulit joudutaan kuitenkin arvioinnissa käsittelemään black-box-mallintamisella, koska niiden valmistaja pitää dokumentit salaisina.

Ohjelmistotuottajien tietotaito on nykyisin luotettavuuspainotteisten ohjelmistoprosessien osalta vaihteleva. Siksi luotettavuusosaamiseen liittyvää koulutusta on vastedes lisättävä ja täsmennettävä.

Lisätietoja:
Hannu Harju
puh. (09) 456 6474
hannu.harju@vtt.fi

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]