UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.08.2005

VTT kehittää massatuotantoon soveltuvaa näyttöä
Uudelle näytölle odotettavissa suuret markkinat

VTT kehittää painokoneella valmistettavaa muovipohjaista, ohutta ja taipuisaa näyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotetietojen, tekstien ja värikuvien havainnolliseen esittämiseen elektroniikkatuotteissa, opastuskylteissä ja jopa päivittäistavaroissa. Massatuotantoteknologian ansiosta näytöstä tulee edullinen ja siksi sille odotetaan valtavia markkinoita.

Massatuotantona valmistettava uusi näyttö on monikäyttöinen, kirkasvärinen ja edullinen.
Kuva: Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, Sveitsi

Uusi näyttö on taipuisa ja ohut.
Kuva: VTT
VTT kehittää yhteiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa kokonaan uudenlaista näyttöjen valmistusteknologiaa. Näytöstä tehdään muovipohjainen, ohut, taipuisa ja vain vähän energiaa kuluttava. Se korvaa aikanaan esimerkiksi elektroniikkatuotteissa nykyisin käytettävän, höyrystystekniikalla valmistettavan kalliin näytön. Höyrystystekniikka ei sovellu massatuotantoon.

Uusi näyttö koostuu muutamista erikokoisista, -värisistä ja -muotoisista kuvaelementeistä (pikseleistä). Alle millimetrin paksuinen näyttö (ns. OLED-näyttö, Organic Light Emitting Diode) sopii erinomaisesti painettavien pakkausten ja mm. esitteiden pinnalle. Uudesta, edullisesta näytöstä hyötyvät elektroniikka-, paino- ja pakkausteollisuus sekä kuluttaja.

Kehityshankkeessa tavoitellaan läpimurtoa uusien näyttöjen valmistamiseksi massatuotantona ­ painokoneelta rullatavaraksi. Kulutustuotteissa näytön kestoikävaatimus vaihtelee kuukaudesta 50 vuoteen. Teknisesti suurin haaste on saada näytön suojapinnoite estämään hapen ja veden läpipääsy sen sisimpään kerrokseen. Muovipohjainen näyttö kestää sitä kauemmin, mitä hitaammin sen suojakerros läpäisee happea ja vettä.

Uuden näytön valmistustekniikan kehityshanke on Suomessa ja Euroopassa ainutlaatuinen, sillä siinä tutkitaan rinnakkain sekä OLED-näyttöjen että rullapainotekniikan kehityshaasteita. Hankkeen rahoittaa EU, sitä johtaa VTT ja siihen osallistuvat UPM Kymmene Oyj, Hansaprint Oyj sekä saksalainen Leibniz-Institut fur Neue Materialien Gmbh ja sveitsiläiset Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA ja CIBA Specialty Chemicals. Tutkimushanke päättyy vuonna 2008.

Lisätietoja: http://www.vtt.fi/ele/research/ope/projects/rolled.htm


Kuva: VTT
VTT Elektroniikka
Arto Maaninen, ryhmäpäällikkö
puh. 020 722 2348, 040 746 3117
arto.maaninen@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]