UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

7.12.2010

Sastamalan seutu vahvistaa huippuosaamistaan
Peltoviljelyn sivutuotteet täysin kierrätettävän lujitemuovin raaka-aineiksi

Sastamalan koulutuskuntayhtymä johtaa kehittämishanketta, jossa luodaan uusi oppimisympäristö – luonnonkuitulujitteisten muovimateriaalien valmistuksen oppimiseen. Kokonaan uuden koulutusalan sisältö muotoutuu hankkeessa, jossa samalla koetuotetaan täysin kierrätettävälle lujitemuoville raaka-aineita lähiseudun viljojen korresta ja öljykasvien varresta. Uusia yrityksiä pääsee kehittämishankkeeseen vielä mukaan, ja hanke kestää vuoden 2012 loppuun. 

Jari Koskinen, Kimmo Ilén ja Esko Järvinen Granulaatteja.
Sastamalan koulutuskuntayhtymän projektityöntekijä Jari Koskinen (vas.), Elastopoli Oy:n projektipäällikkö Kimmo Ilén ja koulutuskuntayhtymän projektipäällikkö Esko Järvinen granulointilaitteiston äärellä.
Korkearesoluutiokuva (1,08 Mt)
Kuva: Ilari Mehtonen
Termoplastisia luonnonkuitulujitteisia granulaatteja (nk. ”pellettejä”).
Korkearesoluutiokuva (938 kt)
Kuva: Ilari Mehtonen

Kehittämishankkeen johtava ajatus on kestävä kehitys. Uusien luonnonkuitulujitteisten muovituotteiden hiilijalanjälki saadaan hyvin pieneksi siten, että lujitteena käytettävä kuitu syntyy lähialueen pelloilla, ja sitä käyttäen lopputuote kevenee ja on täysin kierrätettävä joko kompostoimalla tai energiaksi polttamalla.

Lujiteraaka-aine saadaan Pirkanmaalta ja Satakunnasta peltoviljelyn sivutuotteena, viljakasvien korresta ja öljykasvien varresta. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään nykyistä parempia menetelmiä, joilla korren ja varren kuitu erotetaan selluksi luonnonkuitulujitemuovin valmistuksen raaka-aineena käytettäväksi. Lujitemuoviteollisuudella on nykyisin pula luonnonkuiduista.

Luonnonkuitu vahvikkeena korvaa lähiaikana vaikeammin kierrätettävän ja tiheydeltään ja massaltaan suuremman lasikuitulujitteen. Luonnonkuituvahvikkeen massakäyttöä edesauttaa etenkin EU-vaatimus, jonka mukaan eurooppalainen auto on valmistettava 95-prosenttisesti kierrätettävistä materiaaleista vuonna 2015. Luonnonkuitumuovi lisää kilpailukykyä myös eriste-, rakennus- ja huonekaluteollisuudessa kuten myös erikoiskäytössä, esimerkiksi soitinrakennuksessa.

Kehittämishanke vahvistaa Sastamalan ympäristön yritysten asemaa kansainvälisesti merkittävinä luonnonkomposiittialan toimijoina. Merkittäviä osallistujia hankkeessa ovat myös Satafood Kehittämisyhdistys ry., koulutuskuntayhtymän maatalousalan oppilaitos Kokemäellä ja muiden muassa Tampereen teknillinen yliopisto. Uusi koulutusala ja oppimisympäristö takaavat, että alan yritykset saavat osaavia valmistajia lähivuosina tuotantoonsa tuleville, hyvän imagoedun omaaville menestystuotteilleen. 

Yritysten uusimpien luonnonkuituideoiden testaamiseksi kehittämishankkeessa rakennetaan menettely ja laitteisto, jolla voidaan tuottaa 50–150 kilogrammaa luonnonkuitukomposiittia tunnissa. Laitteisto ja teollisuustyyppinen uusi tuotekonsepti tulee perustumaan kehitettävään, pienen paperikoneen kaltaiseen, 50–80 senttimetriä leveään märkärainaustekniikkaan.

”Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen” -hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Pirkanmaan liiton kautta. Osallistumisestaan hankkeeseen jo päättäneet osapuolet ottavat mieluusti siihen edelleen uusia yrityksiä, vahvistamaan Sastamalan seudun luonnonkuitukomposiittien osaamiskeskittymää.

Lisätietoja: www.luonnonkuitu.fi

Vipuvoimaa EU:lta      Aluekehitysrahasto   Pirkanmaan liitto
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
projektipäällikkö Esko Järvinen
puh. 050 590 0480
etunimi.sukunimi@sasky.fi
Elastopoli Oy
toimitusjohtaja Markku Nikkilä 
puh. 050 540 8922
etunimi.sukunimi@elastopoli.fi
Pensi Rescue Oy
toimitusjohtaja Eero Vuorenoja
puh. 040 587 5467
etunimi.sukunimi@pensi.fi
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
projektityöntekijä Jari Koskinen 
puh. 040 137 1680
etunimi.sukunimi@sasky.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]