UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
03.08.2004

VTT kehittää uusia likaa hylkiviä pinnoitteita

VTT kehittää uudenlaisia likaa hylkiviä pinnoitteita, joilla voidaan vaikuttaa tuotteiden puhtaana pysymiseen. Osa pinnoitteista jopa estää esimerkiksi rasvan ja pölyhiukkasten tarttumisen betoni-, metalli-, keraami- ja mm. puupohjaisille pinnoille. Kehitystyössä on saatu aikaan mahdollinen läpimurto teräspintojen rasvan hylkivyydelle.

Uudenlainen pinnoite voidaan tehdä tuotteeseen tämän valmistuksen yhteydessä. Kulutusta kestävien likaa hylkivien pinnoitteiden ansiosta puhdistustarve ja -kustannukset sekä ympäristöhaitat vähenevät. Uusien pinnoitteiden odotetaan korvaavan lähivuosina nykyisin markkinoilla olevia, uusia huonommin kulutusta kestäviä, pääosin fluoripohjaisia pinnoitteita.

VTT:n kehittämät uudet pinnoitteet ovat ns. yhdistelmämateriaaleja, joihin on saatu eri materiaalien hyviä ominaisuuksia. Eri ainesosat on yhdistetty erittäin pienessä mittakaavassa, jopa ns. molekyylitasolla. Näiden uusien yhdistelmämateriaalien nestemäiset raaka-aineet ovat helposti käsiteltäviä, ja pinnoitteet voidaan haluttaessa tehdä erittäin ohuiksi. Pinnoitteet ovat pääosin läpinäkyviä, ja keraamisten raaka-aineiden ansiosta niistä saadaan hyvin kulutusta kestäviä. Uudet pinnoitteet hylkivät likaa toisin kuin esimerkiksi jo tarttunutta likaa irrottavat, ikkunoissa käytettävät fotokatalyytti-pinnoitteet.

Uudet pinnoitteet kehitettiin VTT:n ja usean yrityksen yhteistyöllä, ja rahoittajana oli myös Tekes. Hankkeen alkuvaiheessa tutkittiin, miten rasva ja pöly sekä veden mukana kulkeutuva lika tarttuu erilaisille pinnoille. Tarttuminen riippuu pintamateriaalista, sen karheudesta, mahdollisista kemiallisista reaktioista lian ja pinnan kesken sekä mm. sähköstaattisista ilmiöistä.

Tuotekehityspäällikkö Jari Knuuttila likaantumattomia pinnoitteita pitkään valmistaneesta Millidyne Oy:stä sanoo, että lika-ongelma on monivivahteinen ja siksi aihepiirin tutkimus on haasteellista. Yhteiskunnassa on suuri tarve saada käyttöön menetelmiä, joiden ansiosta lika ei edes tartu pinnoille ja tahallinen pintojen töhriminen tulee vaikeaksi. VTT:n hankkeessa selvitettiin likaantumista ilmiöinä ja luotiin tapoja uusien pinnoitteiden lian hylkivyys-ominaisuuksien kehittämiseen ja vertaamiseen. Tuloksista hyötyvät alan teollisuus ja kuluttajat – koko yhteiskunta. Hankkeen osapuolet ovat jo päättäneet jatkaa aihepiirin tutkimusta ja likaa hylkivien pinnoitteiden edelleen kehittämistä.


Kuva 1
Oikealla rasvapisara VTT:n likaa hylkivällä pinnoitteella. Vasemmalla käsittelemätön teräspinta. Alaosassa spriiliukoisen tussin jälki. Tussi ei ole tarttunut juuri lainkaan VTT:n pinnoitteeseen.
Korkearesoluutiokuva (536 Kt)
Kuva: Pekka Lintula

Kuva 2
Kuvan 1 rasvapisaroiden jättämät jäljet, kun pisarat on pyyhitty kuivalla talouspaperilla. Käsittelemättömään pintaan on jäänyt laaja rasvatahra.
Korkearesoluutiokuva (530 Kt)
Kuva: Juha Mannila


Lisätietoja:


Kuva: VTT

Kuva: VTT
VTT Prosessit
Juha Mannila, tutkija
puh. 020 722 3702
juha.mannila@vtt.fi
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Anne Ritschkoff, erikoistutkija
puh. 020 722 5546
, 040 514 9893
anne-christine.ritschkoff@vtt.fi
Millidyne Oy
Jari Knuuttila, tuotekehityspäällikkö
puh. 040 503 7895
jari.knuuttila@millidyne.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]