UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
24.05.2004

Mobiilitekniikalla läpimurtoja julkishallinnon arkisiin palveluihin
Kotihoidon asiakastiedot paperivihon sijasta kätevästi palvelintietokoneelle

Turun seudun kuntien kotihoidon työntekijät voivat tehostaa kuntalaisille antamiaan palveluja nykyaikaisen mobiili- ja tietotekniikan avulla. Useassa kunnassa tehtiin ICT Turku Oy:n johtama kokeilu, jossa kämmentietokoneella välitettiin työntekijälle ajantasaiset tiedot kodinhoitajan työvuoron tehtävistä. Samalla mobiililaitteella kodinhoitaja syötti järjestelmään asiakasta koskevat uudet tiedot. Kokeilujärjestelmä on välittömästi tuotteistettavissa, ja senkaltaiselle tuotteelle ennustetaan suuria markkinoita muidenkin julkisten palvelujen tarjonnassa.

Lähihoitaja Erja Päivärinta (vas.) ja lähihoitaja Jaana Nurmela Liedon kunnasta ovat tyytyväisiä mobiilitekniikan todennäköiseen tuloon kunnalliseen kodinhoitotyöhön. ICT Turku Oy:n johtamana kehitetty koejärjestelmä helpottaa kotihoitopalvelujen järjestämistä.
Korkearesoluutiokuva (644 Kt)
Kuva: Carl-Johan Åkerblom

Kuntien sosiaali- ja terveystoimien hoitajat antavat kotona asuville kuntalaisille palveluja peräkkäisissä työvuoroissa. Kokeilussa kodinhoitajat kirjasivat vuoron aikana tietoja ja kuulumisia asiakkaasta nykyisen paperisen muistivihon lisäksi langattomaan kämmentietokoneeseen. Tästä tiedot kirjautuivat reaaliaikaisesti kunnalliseen tietojärjestelmään. Kehitetyn kaltainen mobiilijärjestelmä kokoaa tulevaisuudessa samaan tietokantaan kodinhoitajien ja monien muiden tahojen muistilapuilla ja mm. ilmoitustauluilla toisilleen tiedoksi jättämät viestit. Yksi etu on, että etäällä asuvat omaiset voivat lukea tietokannasta tietoja läheisensä kuulumisista Internetin avulla.

Parhaillaan päätösvaiheessa olevan kehitys- ja testaustyön alussa Turun seudun kuntien edustajat totesivat, että yksi olennainen kuntasektorin haaste tulevaisuudessa on tehostaa kotihoidon asiakaspalvelun hallintaa. Tämä ICT Turun johtama EU-rahoitteinen kehitystyö sisältyi hankkeeseen, jossa myös useat osapuolet Italiasta ja Ranskasta tutkivat, miten mobiilitekniikkaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää eurooppalaisella julkisella sektorilla, mm. maanmittaus- ja kaavoitustoimessa.

Hankkeen projektivastaava Liedon kunnassa on lähihoitaja Erja Päivärinta. Hänen mukaansa ICT Turun koejärjestelmä helpotti olennaisesti työvuorojen viikkosuunnittelua. Mobiilijärjestelmällä asiakastietojen välitys helpottui, koska eri hoitajat käyvät asiakkaan luona jopa neljästi vuorokaudessa. Projektin ansiosta kodinhoitajat alkoivat ideoida uusiakin tapoja hyödyntää mobiilitekniikkaa Liedossa.

Raision kaupungin osastonhoitajan Tiina Väliviidan mukaan tämän kotihoidon mobiilijärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin hienosti alusta alkaen huomioon kodinhoitajien arkiset tarpeet. Raision kokeiluryhmän jäsenet suhtautuivat hyvin myönteisesti järjestelmän tuloksiin, ja he näkevät digitaalisella mobiilitekniikalla olevan läpimurtomahdollisuudet kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulevaisuudessa kotihoitoasiakkaan, omaisen sekä kunnallisen lääkärin ja terveyden- ja sairaanhoitajan pitäisi voida välittää tietoja sovituilta osin tämänkaltaisten tietojärjestelmien avulla.

Tutkimusprojekti on sen hyvien tulosten ansiosta valittu toukokuun 2004 Information Society Technologies -ohjelman (IST) projektiksi. IST-ohjelma sisältyy EU:n 5:nteen puiteohjelmaan.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Carl-Johan Åkerblom, projektipäällikkö
puh. (02) 410 1616, 040 746 4015
carl-johan.akerblom@ictturku.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]