UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
31.10.2011

Ikääntyneiden apuvälineiden määrän kasvu luonut uutta osaamistarvetta
Sastamalaan 1,9 miljoonan euron hyvinvointiteknologian oppimisympäristö

Kunnallisia hoitolaitoksia puretaan, ja ikääntyneiden itsenäistä, yhä pitempää kotona asumista tuetaan. Tulevaisuudessa ikääntyneet ja muuten kotiapua tarvitsevat hankkivat myös omatoimisesti kotiinsa nykyistä enemmän apuvälineitä ja asumisen palveluja. Apuvälineiden suunnittelu, valmistus sekä huolto-, säätö- ja korjaustarpeet kasvavat voimakkaasti, joten sosiaali- ja tekniikka-alan työntekijöiden osaamistarve myös kasvaa ja monipuolistuu.

Henkilönostin, Hannu Kaunisto ja Tarja Lylynperä

Kodeissa käytettävään Handico Finland Oy:n henkilönostimeen tutustuvat projektipäällikkö Hannu Kaunisto ja koulutuspäällikkö Tarja Lylynperä.
Korkearesoluutiokuva (1,39 Mt)
Kuva: Ville  Kattelus

ÄSastamalan koulutuskuntayhtymä johtaa 1,9 miljoonan euron KOTI-kehittämishanketta, jossa luodaan ainutlaatuinen oppimisympäristö hyvinvointiteknologiaan tutustumiseen, sen käytännön kokeiluun ja opiskeluun. Oppimisympäristö järjestetään innovaatiokeskus Voimarinteelle Sastamalan Karkkuun. Täällä sen vahvuuksia tulevat olemaan läheiset sosiaali- ja tekniikka-alan oppilaitokset ja vuonna 2012 avattava tehostetun palveluasumisen yksikkö. Hankkeen poikkeuksellisen vahvuuden takaavat myös seudun terveydenhuollon organisaatiot ja hyvinvointiteknologian yritykset.  

Oppimisympäristö tulee avoimeksi kaikille – ikääntyneille, muille asumisen tukea tarvitseville, hoitotyön tekijöille, omaisille, omaishoitajille sekä sosiaali-, tekniikka- ja esimerkiksi sisustusalan opiskelijoille. Siihen tulee kodinomainen asumisen demotila, jossa on koekäytettävissä nykyaikaiset apuvälineet ja uutta teknologiaa. Oppimisympäristöön tehdään myös apuvälineiden asennusharjoitteluun tila, johon tulee hyvinvointiteknologian ajantasaista huolto-, säätö- ja korjauslaitteistoa. Oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan, asukkaan ja työntekijän turvallisuus- ja esteettömyysosaamisen lisäksi uuden teknologian hallintaa.

Ainutlaatuista oppimisympäristössä on, että siinä esimerkiksi lähihoitaja voi jo opiskeluaikana käytännössä koekäyttää koteihin hankittuja apuvälineitä - demotilassa ja alueella asuvien ikääntyneiden kodeissa. Lisäetu on, että opiskelija voi erikoistua juuri apuvälineiden teknologiaan, ja harjoitella samalla hienovaraista vuorovaikutusta ikääntyneiden kohtaamisessa. Lisäksi yritykset saavat asukas- ja opiskelijapalautteesta tuoreita ideoita apuvälineiden ja hyvinvointipalvelujen edelleen kehittämiseksi.

Oppimisympäristöön luodaan myös terveyskioskityyppinen mittauspiste, jota käyttävä voi halutessaan välittää tuoreet mittaustuloksensa sähköisesti hoitavalle lääkärilleen. Sastamalan kaupungin kanssa suunnitellaan ympäristöön ikäpistetoimintaa, jossa opetellaan esimerkiksi teknologian käyttöä. Voimarinteen pihalle rakennetaan rata, jossa voi harjoitella liikkumista erilaisilla apuvälineillä ja alustoilla.

KOTI-hanke hankkii oppimisympäristöön turvallisuuden, nostamisen, liikkumisen ja muun muassa esteettömyyden apuvälineitä. Hyvinvointiteknologian opettajat ja asiantuntijat sosiaali- ja terveydenhuollossa ja yrityksissä suunnittelevat uuden oppimisympäristön koulutussisällöt. Tavoite on luoda Voimarinteelle keskus, jossa käytännön kokemusten perusteella osataan ideoita uusia, kotona asumista tukevia palveluja ja tuotteita; näiden jalostamisesta syntyy mahdollisesti uutta yritystoimintaa. Oppimisen käytännönläheisyys helpottaa myös harjoittelupaikkojen järjestymistä hoiva- ja teknologiayrityksissä.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Pirkanmaan liiton kautta, ja sen omarahoitusosuudesta vastaa Sastamalan kaupunki. Yhteistyössä ovat mukana Pihlajalinna Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Vammalan aluesairaala, Sastamalan perusturvakuntayhtymä, Handico Finland Oy, Lojer Oy, Vexve Oy.

Lisätietoja: http://www.koti-hanke.fi

Sastamalan koulutuskuntayht.
Hannu Kaunisto, proj.pääll.
puh. 040 181 9056
etunimi.sukunimi@sasky.fi
Sastamalan koulutuskuntayht.
Tarja Lylynperä, koul.pääll.
puh. 050 373 0807
etunimi.sukunimi@sasky.fi
Handico Finland Oy
Sami Martin, toim.joht.
puh. 040 775 5100
etunimi.sukunimi@handico.fi
Lojer Oy
Ville Laine, toim.joht.
puh. 010 830 6715
etunimi.sukunimi@lojer.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]