UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
31.10.2001


VTT voitti ESAn tarjouskilpailun
Kioton sopimuksen hiilipäästöjä seurataan VTT:n teknologialla

Kioton ympäristösopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi kehitetään ainutlaatuiset mittausmenetelmät selvittämään maapallon metsien hiilivarastoja ja -päästöjä. Menetelmät perustuvat satelliittikuviin. Kehitystyön koordinoi VTT, joka voitti hanke-esityksellään Euroopan avaruusjärjestön ESAn järjestämän korkeatasoisen kilpailun. Hankkeen tulokset syntyvät vuoden aikana.

invisible.gif (43 bytes)
Korkearesoluutiokuva
(
1 173 948 tavua)

ESAn tilaamassa työssä toteutetaan kaksi uutta menetelmää, joilla määritetään optisia ja tutkasatelliittikuvia käyttäen merkittävät metsiin sitoutuneet hiilivarannot. Hiili on varastoitunut puihin, kasvipeitteisiin ja maahan. VTT:llä on jo ennestään kansainvälisesti katsoen erittäin korkeatasoista osaamista metsien kaukokartoituksessa.

Seurantamenetelmien prototyypit testataan käytännössä. Todennäköiset koekäyttäjät ovat kansalliset ympäristöviranomaiset, Euroopan komissio, YK ja eurooppalaiset metsäalan yritykset. Yritysten mielenkiinto päästöjen todentamiseen liittyy erityisesti niiden mahdollisuuteen myydä "ylijäämäinen päästöoikeutensa" muualle - siltä osin kuin yritykset alittavat niille asetettavan hiilipäästöjen rajan.

Kehitettävistä hiilen seurantamenetelmistä tulee ainutlaatuisia; ne varmentavat mittauksin hiilivarantoja ja -päästöjä. Hiilimäärät perustuvat toistaiseksi pelkästään kunkin eri maan Kioton sopimuksen mukaisesti ilmoittamiin kansallisiin tilastoihin. Hiilipäästöjen muutoksia verrataan vastedes vuodesta 1990 ilmoitettuihin tilastoihin. Suomessa tilastoista vastaa ympäristöministeriö.

Tähän VTT:n johtamaan hankkeeseen osallistuvat myös Stora Enso Forest Consulting Ltd., Euroopan metsäinstituutti ja sveitsiläinen Gamma Remote Sensing GmbH. Parhaimmillaan hanke tuo tullessaan Suomeen kattavaa satelliittiaineistoa maapallon luonnonvaroista.

tuomashame.gif (8499 bytes)
Lisätietoja:
http://www.vtt.fi/aut/rs/proj/teseo/

VTT Automaatio:
Tuomas Häme
puh. (09) 456 6282, 040 587 0631

 invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]